Zvláštní užívání komunikací dne 31.5.2017 - PO SOUSEDSKU

Odbor dopravy a silničního hospodářství vyhověl žádosti Jihočeského divadla a stanovil dne 31.5.2017 zvláštní užívání pozemní komunikace v ulici Dr. Stejskala (v úseku ul. Široká – Zlatý most) a Široká (od vjezdu do Galerie Dvořák po ulici Dr. Stejskala).

Důvodem je pořádání kulturně komunitní akce s názvem PO SOUSEDSKU 2017.

DIO