Zvláštní užívání místní komunikace Pražská třída v místě stávajícího přechodu pro chodce u stavby IGY2

 

Zvláštní užívání místní komunikace Pražská třída v místě stávajícího přechodu pro chodce u stavby IGY2 si vyžádají výkopové práce související s pokládkou kabelu pro světelné signalizační zařízení.

Termín: 18. 3. – 19. 3. 2017 (v případě nevyhovujících klimatických podmínek bude realizace posunuta na 25. 3. – 26. 3. 2017).

Výkop bude po celou dobu stavby ohrazen a zabezpečen. V případě potřeby bude umožněn zásah složek integrovaného záchranného systému. Výkopové práce budou prováděny tak, aby bylo co nejméně zhoršováno životní prostředí v okolí žijících občanů, tj. v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin.

DIO 1. etapa

DIO 2. etapa