Krizový štáb, bezpečnostní rada

  • Bezpečnostní rada
  • Krizový štáb
  • Povodňová komise

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností 

je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. Zřizuje ji a řídí primátor pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném znění. Aktuální obsazení Bezpečnostní rady je:

 

 Jméno

Funkce 

Kontakty

Zaměstnání 

Ing. Jiří Svoboda

předseda

svobodaj@c-budejovice.cz

386 802 901

primátor SM Č.Budějovice

Mgr. Miloslav Soukup

tajemník 

soukupm@c-budejovice.cz

386 802 930

SM Č.Budějovice, krizové řízení

Mgr. Petr Podhola

 člen

podholap@c-budejovice.cz

386 802 904

1. náměstek primátora SM Č.Budějovice

Ing. Zdeněk Řeřábek

 člen

rerabekz@c-budejovice.cz

386 802 001

tajemník MM Č.Budějovice

plk. Mgr. Jiří Pešek

 člen

jiri.pesek@jck.izscr.cz

950 230 140

HZS Jč. kraje

plk. Mgr. JUDr. Michal Holčapek

 člen

michal.holcapek@pcr.cz

387 762 116

974 226 222

PČR-KŘ policie Jč.kraje

MUDr. Karel Báha

 člen

blahacb@zzsjck.cz

387 762 116

ZZS Jč. kraje

Ing. Vilém Vávra

 člen

vavrav@c-budejovice.cz

387 021 521

Městská policie Č. Budějovice

Krizový štáb obce s rozšířenou působností

je pracovním orgánem primátora pro řešení krizových situací. Je zároveň krizovým štábem města. Krizový štáb tvoří členové Bezpečnostní rady ORP a dále vedoucí stálé pracovní skupiny spolu se členy pracovních skupin.

Vedoucí stálé pracovní skupiny a vedoucí odborných skupin jsou:

 

Ing. Jan Kostík

vedoucí stálé prac. skupiny

kostikj@c.budejovice.cz  

386 805 001   

SM Č.Budějovice 

mjr. Mgr. Vojtěch Boubal

vedoucí stálé prac. skupiny

vojtech.boubal@jck.izscr.cz

950 230 125        

HZS Jč. kraje 

Ing. Václav Binder

skupina podpory

binderv@c-budejovice.cz

386 802 606      

SM Č. Budějovice

Ing. Jan Kupsa

skupina operativy

kupsaj@c-budejovice.cz

386 804 410     

SM Č. Budějovice

Ing. Václav Vašek

ochrana obyvatelstva

vasekv@c-budejovice.cz

386 802 931

SM Č. Budějovice

Obě povodňové komise jsou součástí krizového managementu města České Budějovice. Další informace týkající se jejích členů, náplň práce, Statut a jednací řád, lze nalézt v Digitálním povodňovém plánu.