Mapový rozcestník

Mapové prostředí s přehledným tematickým rozdělením zájmových oblastí: město, doprava, volný čas a infrastruktura. / Více

Město

Prozkoumejte připravované projekty, kategorizované dle tematických okruhů či stadia rozpracovanosti.

Galerie projektů participativního rozpočtu PROBudejce.cz

Hlášení a zobrazení problémů a závad skrze interaktivní mapu.

Jednoduše vyhledejte nádoby podle druhu odpadu v blízkosti vašeho bydliště.

Pozemky v majetku města a přidružených organizací.

Školské obvody podle místa trvalého bydliště.

Přehledová mapa s odkazy na jendotlivé MŠ.

Adresy dle jednotlivých volebních okrsků včetně sídel volebních komisí.

Mapa odchytu ztracených zvířat Městskou policií.

Doprava

Aktuální a plánovaná dopravní omezení ve městě.

Parkovací úseky s možností zaplatit on-line přímo kliknutím z mapy. 

Přehled kapacitních a záchytných parkovišť.

Parkovací oblasti pro rezidentní stání.

Komunikace rozdělené podle vlastníka/správce a podle pořadí údržby.

Dokument, který zhodnocuje aktuální stav vozovek a chodníků na katastrálním území města České Budějovice.

Volný čas

Veřejná grilovací místa, sportoviště, psí parky.