Smlouvy uzavřené městem České Budějovice

Smlouva číslo 2017002683


Název smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předmět smlouvy: ČB, rek. ul. Nerudova, přeložka NN
Typ smlouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Název smluvní strany: E.ON Distribuce, a.s.
Datum uzavření: 12.01.2018
Odbor: Oddělení dispozice s nemovitostmi
Dokumenty: Dokument