Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 20.04.2018 - 02.05.2018 Oznámení Finanční odbor
Informace o návrhu koncepce - "Strategický plán města Českých Budějovic na období 2017 - 2027" 20.04.2018 - 07.05.2018 Oznámení Státní instituce
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZODNUTÍ - modernizace trati Nemanice I - Ševětín 20.04.2018 - 07.05.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
ODSH 6206/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vodní, České Budějovice 20.04.2018 - 06.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům, ul. Štítného, České Budějovice 20.04.2018 - 07.05.2018 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - RD o dvou bytech, Staré Hodějovice 20.04.2018 - 07.05.2018 Oznámení Stavební úřad
ODSH 6001/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Šroubárenská, České Budějovice 19.04.2018 - 05.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - ulice J. Boreckého, Dlouhá, Strakonická v Českých Budějovicích, rekonstrukce NTL a STL plynovodu a přípojek 19.04.2018 - 05.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 5987/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. F. Halase, České Budějovice 19.04.2018 - 05.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OSSH/6105/2018 stanovení dopravního značení v ul. A. Janouška, Č. Budějovice 19.04.2018 - 05.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. J. Š. Baara x Otakarova - výstavba bytového domu - zhotovení přípojek 18.04.2018 - 04.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci 18.04.2018 - 03.05.2018 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 18.04.2018 - 04.05.2018 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Stanovení přechodné úpravy - ulice Husova tř. v Českých Budějovicích, kontejner, Husova tř. 68 18.04.2018 - 05.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu -"Lišov, pouť MK, III/1468" 18.04.2018 - 03.05.2018 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jiráskovo nábřeží v Českých Budějovicích, montáž protipovodňové stěny 18.04.2018 - 03.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jar. Haška v Českých Budějovicích 18.04.2018 - 03.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodloužení pronájmu pozemků v k.ú. České Budějovice 2. 18.04.2018 - 07.05.2018 Pronájmy Odbor majetkový
Stavební povolení Kanalizace a vodovod Libín 18.04.2018 - 04.05.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Mikuláše z Husi 18.04.2018 - 03.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení písemnosti - Mudr. Božena Mášková 18.04.2018 - 03.05.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtové opatření 17.04.2018 - 01.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 17.04.2018 - 16.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2018 - 12.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 17.04.2018 - 30.04.2018 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2018 - 07.05.2018 Oznámení Státní instituce
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - "Dopravní zrcadlo Malešice" 17.04.2018 - 02.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "II/105 Hluboká nad Vltavou, Křivonoska" 17.04.2018 - 02.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "opravy povrchů ulic Čechova a Komenského, Lišov" 17.04.2018 - 02.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "Lišov přechodné dopravní značení - májka" 17.04.2018 - 02.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "Vrcov přechodné dopravní značení" 17.04.2018 - 02.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "silnici II/148 v obci Hůrky" 17.04.2018 - 23.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "Vybudování vodovodní přípojka parc. č. 42/8 v obci Ledenice" 17.04.2018 - 30.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - "oprava místních komunikací Velechvín" 17.04.2018 - 25.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2018 - 06.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2018 - 08.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2018 - 16.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2018 - 08.05.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2018 - 08.05.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Jeronýmova, České Budějovice 16.04.2018 - 03.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "III/14539, napojení polní cesty Žabovřesky" 16.04.2018 - 01.05.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Závěr zjišťovacího řízení 13.04.2018 - 29.04.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Kostelní, umístění sila do parkovacího zálivu 13.04.2018 - 29.04.2018 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. J. Š. Baara x Otakarova - výstavba bytového domu, dovoz materiálu na stavbu 13.04.2018 - 29.04.2018 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Riegrova, rekonstrukce střechy objektu č.p. 1873/12 13.04.2018 - 29.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejnoprávní smlouva 13.04.2018 - 14.04.2021 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Stanovení přechodné úpravy ČB ul. U Lučního jezu - zhotovení kostrukčních vrstev vozovky 13.04.2018 - 29.04.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu pozemku p.č. 263/24 a 263/38 v k.ú. České Budějovice 4 - zahrádka Husova kolonie 13.04.2018 - 30.04.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu pozemku p.č. 263/9 v k.ú. České Budějovice 4 - zahrádka Husova kolonie 13.04.2018 - 30.04.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
stanovení přechodné úpravy provozu - ZTV Dubné 13.04.2018 - 29.04.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky