Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.02.2019 - 13.03.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.02.2019 - 15.03.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 15.02.2019 - 26.02.2019 Oznámení Finanční odbor
Návrh změny č. 1 územního plánu Vrábče 15.02.2019 - 26.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor územního plánování
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 15.02.2019 - 26.02.2019 Oznámení Finanční odbor
Rozpočtová opatření 15.02.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.02.2019 - 05.03.2019 Oznámení Státní instituce
Doručení písemnosti usnesením - Toušek Josef 15.02.2019 - 05.03.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
USNESENÍ - PŘERUŠENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - rekultivace odkaliště v k.ú. Olešník 15.02.2019 - 04.03.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Krajinská v ČB - 2206 - 2019 15.02.2019 - 02.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Piaristické nám, ul. Česká v ČB - 2071 - 2019 15.02.2019 - 02.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
978/2019 Stanovení místní úpravy provozu - B. Němcové (parkoviště Dynamo), České Budějovice - Dopravní zrcadlo 15.02.2019 - 03.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výzva SP - "Zpřístupnění pozemků přes Bezdrevský potok" 14.02.2019 - 04.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.02.2019 - 09.03.2019 Oznámení Státní instituce
Stavební povolení-Bambuleho ulice-Lišov 14.02.2019 - 01.03.2019 Rozhodnutí Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Pražská tř. 19, České Budějovice 14.02.2019 - 28.02.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Doručení písemnosti usnesením - Formánková Irena 14.02.2019 - 02.03.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
ODSH 20620/2018-Stanovení místní úpravy provozu, trvaklé dopravní značení, ulice Brožíkova, České Budějovice 14.02.2019 - 02.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.02.2019 - 06.03.2019 Oznámení Státní instituce
Krajský úřad Jihočeský kraj - výběrové řízení 13.02.2019 - 26.03.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 13.02.2019 - 26.03.2019 Oznámení Státní instituce
ODSH 2007/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice J. Lomského, České Budějovice 13.02.2019 - 01.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Resslova v Českých Budějovicích 13.02.2019 - 01.03.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Česká - 1166 - 2019 12.02.2019 - 27.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hůry, Adamov 12.02.2019 - 27.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 11.02.2019 - 22.02.2019 Oznámení Finanční odbor
Přenechání bytu č. 10 o velikosti 3+1 do nájmu v domě Karla IV. 14, České Budějovice 11.02.2019 - 04.03.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr darování částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a části pozemku p.č. 2137/62 včetně stavby místní komunikace v k.ú. České Budějovice 2. 11.02.2019 - 26.02.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1517, 1621/2 a 1635/7 v k.ú. České Budějovice 2. 11.02.2019 - 26.02.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3480/1 v k.ú. České Budějovice 3 - parkovací stání 11.02.2019 - 27.02.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
ROZHODNUTÍ zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí - stacionární obalovna živičných směsí, Č. Budějovice 4 11.02.2019 - 27.02.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Kovalčík Lukáš 11.02.2019 - 27.02.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Vyhlášení konkursního řízení 11.02.2019 - 27.03.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Skuherského, České Budějovice, výstavba bytového domu 08.02.2019 - 24.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 08.02.2019 - 21.03.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 08.02.2019 - 21.03.2019 Oznámení Státní instituce
přechodná úprava provozu Adamov, Královský Vrch 08.02.2019 - 23.02.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 08.02.2019 - 19.02.2019 Oznámení Finanční odbor
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkoviště v ulici Na Sádkách, České Budějovice 08.02.2019 - 24.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
1922/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pivovarská, České Budějovice - Kontejner na vozovce 08.02.2019 - 24.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Objekty Dálnice D3 08.02.2019 - 25.02.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - silnice I/20 Pištín - České Vrbné 08.02.2019 - 25.02.2019 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - nové kabelové vedení elektro NN v obci Vrábče Zastávka 08.02.2019 - 25.02.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb 07.02.2019 - 08.08.2019 Oznámení Státní instituce
Zahájení stavebního řízení-Ševětín-MK ulice Zahradní 07.02.2019 - 22.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu v ul. Hamry-Hluboká nad Vltavou 07.02.2019 - 22.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zahájení řízení - určení právního vztahu - k.ú. Jivno 07.02.2019 - 22.02.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Ledenice 06.02.2019 - 21.02.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - Čéčova 708/15 a 709/17 - lodžie 06.02.2019 - 22.02.2019 Oznámení Stavební úřad
Rozpočtová opatření 06.02.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor

Stránky