Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 17.12.2018 - 31.01.2019 Oznámení Státní instituce
ODSH 21008/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, silnice II 634, Okružní, České Budějovice 17.12.2018 - 02.01.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 17.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 12.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 09.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 10.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 10.01.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2018 - 11.01.2019 Oznámení Státní instituce
Prodej části pozemku p.č. 888/1 v k.ú. Homole. 14.12.2018 - 07.01.2019 Prodej Odbor majetkový
Prodej části pozemku p.č. 2434/1 v k.ú. České Budějovice 7. 14.12.2018 - 07.01.2019 Prodej Odbor majetkový
Prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3 v k.ú. Dvorec u Třebče 14.12.2018 - 07.01.2019 Prodej Odbor majetkový
Výběrové řízení na prodej pozemků p.č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku p.č. 2672/56 v k.ú. Třebotovice. 14.12.2018 - 07.01.2019 Prodej Odbor majetkový
Rozpočtová opatření 14.12.2018 - 01.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 14.12.2018 - 30.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor kanceláře primátora
Rozpočet města na rok 2019 13.12.2018 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
ODSH 20620/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Brožíkova, České Budějovice 13.12.2018 - 29.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / optický kabel Žižkova tř., Senovážné nám., ul. Novohradská, Alešova / 13.12.2018 - 31.12.2018 Oznámení Stavební úřad
20783/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - Generála Svobody, České Budějovice - vyhrazené parkování 13.12.2018 - 29.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na místní komunikaci-Dynín,Bošilec 13.12.2018 - 28.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 1 územního plánu Pištín v k. ú. Pištín, Češnovice a Pašice 13.12.2018 - 23.01.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb 12.12.2018 - 28.12.2018 Oznámení Státní instituce
Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2020 až 2022 12.12.2018 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o zahájení stavebního řízení / haly Mondi Bupak s.r.o // 12.12.2018 - 28.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / optický kabel v areálu Výstaviště a na Vltavském náb. / 12.12.2018 - 28.12.2018 Oznámení Stavební úřad
stanovení přechodné úpravy provozu - Panská , Hroznová - ČB - 19643 - 2018 12.12.2018 - 26.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Územní plán Hvozdec v k. ú. Hvozdec u Lišova 12.12.2018 - 29.12.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / bytový dům, víceúčelový , nám. Švabinského / 11.12.2018 - 27.12.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 11.12.2018 - 22.12.2018 Oznámení Finanční odbor
Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 11.12.2018 - 12.03.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Zahájení stavebního řízení-Bambuleho ulice-Lišov 11.12.2018 - 26.12.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / bytový dům, ul. F. Škroupa / 11.12.2018 - 27.12.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení písemnosti - kabel NN, Dubné 11.12.2018 - 27.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 11.12.2018 - 22.12.2018 Oznámení Finanční odbor
Hosín jihovýchodní část obce - kanalizace dešťová, splašková a vodovodní řad. 10.12.2018 - 31.12.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Stavební povolení-Severní spojka (propojení III/1556 a II/603) k.ú. Ševětín 10.12.2018 - 25.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
19723/2018 Oznámení zahájení stavebního řízení - Administrativní centrum Piano - parkoviště pro 30 OA 10.12.2018 - 26.12.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti. 07.12.2018 - 18.12.2018 Oznámení Finanční odbor
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - kanalizace a ČOV Střížov nad Malší 07.12.2018 - 27.12.2018 Oznámení Stavební úřad
NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ - ZTV Roudné - Na Paloučku 07.12.2018 - 27.12.2018 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy - Husova třída, České Budějovice, výstavba stavebního objektu 07.12.2018 - 23.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Sokolský ostrov - 19638 - 2018 06.12.2018 - 21.12.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje 05.12.2018 - 21.12.2018 Veřejná vyhláška Státní instituce
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Lannova tř. 18/17, České Budějovice o výměře 84,45 m2 05.12.2018 - 07.01.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Lannova tř. 18/17, České Budějovice o výměře 104,97 m2 05.12.2018 - 07.01.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Pražská tř. 1255/19, České Budějovice 05.12.2018 - 07.01.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Panská 207/4, České Budějovice 05.12.2018 - 07.01.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Rozhodnutí 05.12.2018 - 21.12.2018 Rozhodnutí Státní instituce
Rozhodnutí 05.12.2018 - 21.12.2018 Rozhodnutí Státní instituce

Stránky