Úřední deska | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Počet a sídla volebních okrsků 17.08.2018 - 17.09.2018 Volby Odbor správní
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Pražská tř. (vnitroblok) 17.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / D3 0309/II - odpočívka Chotýčany / 17.08.2018 - 03.09.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Voby do Senátu Parlamentu České republiky - rozhodnutí o registraci přihlášek 17.08.2018 - 24.08.2018 Volby Odbor správní
INFORMOVÁNÍ O PODANÉ ŽÁDOSTI - bytový dům Čechova ul., Č. Budějovice 6 17.08.2018 - 27.08.2018 Oznámení Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Lukáš Dvořák 17.08.2018 - 04.09.2018 Oznámení Matriční úřad
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Pražská tř. (vnitroblok) 17.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu ČB ul. Na Sádkách, přesunutí parkoviště od všesportovní haly 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY - VTL plynovod Nové Vráto - Jivno 16.08.2018 - 03.09.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr směny částí pozemků v k.ú. České Budějovice 3 16.08.2018 - 31.08.2018 Prodej Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Ant. Slavíčka, České Budějovice, výměna stožárů VO a kabelu 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Haklovy Dvory, České Budějovice, vodovodní přípojka 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu III/14322 průtah Dubné 16.08.2018 - 31.08.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 13529/2018-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Havlíčkova, České Budějovice 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice U Voříškova dvora v Českých Budějovicích, prodloužení STL plynovodu 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Holečkova v Českých Budějovicích,vyhrazené parkovací stání 16.08.2018 - 01.09.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/15529-k.ú. Roudné 15.08.2018 - 30.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí o registraci KL - volby do ZO 2018 Radošovice-Žabovřesky 15.08.2018 - 22.08.2018 Volby Odbor správní
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2143/1 v k.ú. České Budějovice 3 15.08.2018 - 31.08.2018 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu nebytových prostor v areálu Sportovní haly České Budějovice 15.08.2018 - 03.09.2018 Oznámení Sportovní zařízení
Záměr pronájmu nebytových prostor v areálu Sportovní haly České Budějovice 15.08.2018 - 03.09.2018 Oznámení Sportovní zařízení
Vnitřní rozpočtová opatření V43, V46 - V49 15.08.2018 - 01.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Stavební povolení objekty Dálnice D3 15.08.2018 - 01.09.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "Libín, Na Odměny, rekonstrukce místní komunikace" 15.08.2018 - 30.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr směny nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1 a k.ú. České Budějovice 2. 15.08.2018 - 30.08.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. 726/96 v k.ú. České Budějovice 2 15.08.2018 - 30.08.2018 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2520/17 v k.ú. České Budějovice 5 15.08.2018 - 30.08.2018 Prodej Odbor majetkový
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - novostavba bytového domu Č. Budějovice 3 15.08.2018 - 31.08.2018 Oznámení Stavební úřad
Záměr pronájmu pozemků p.č. 1564 a 1739/3 v k.ú. Dvorec u Třebče. 15.08.2018 - 31.08.2018 Pronájmy Odbor majetkový
Rozhodnutí o registraci KL - volby do ZO (Hrdějovice-Plav) 14.08.2018 - 21.08.2018 Volby Odbor správní
Stanovení-přechodná úprava provozu na místní komunikaci-Heřmaň-Plav 14.08.2018 - 30.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 14.08.2018 - 30.08.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Otavská, České Budějovice, rekonstrukce ulice Otavská 14.08.2018 - 30.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu v ulici Jánská, B.Němcové, Pabláskova v ČB - 5598 - 2018 14.08.2018 - 29.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
13367/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jana Kollára - lešení a stavební výtah na chodníku 14.08.2018 - 30.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Přemysla Otakara II. č. 79/21, České Budějovice 14.08.2018 - 12.09.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Rozhodnutí o registraci KL - volby do ZO 2018 (Adamov - Hradce) 13.08.2018 - 20.08.2018 Volby Odbor správní
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici II/155-Dolní Stropnice 13.08.2018 - 29.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
13607/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - III/00354 Lidická tř. a okolní ulice - frézování a pokládka nového vozovkového krytu (úsek nám. Jiřího z Poděbrad - Papírenská) 13.08.2018 - 29.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - doručení rozhodnutí - p. František Jakoubek 13.08.2018 - 29.08.2018 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/143, III/14319 a MK obce Hradce 13.08.2018 - 28.08.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Riegrova, rekonstrukce restaurace v objektu 1867/8 13.08.2018 - 29.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB ul. Riegrova, rekonstrukce objektu č.p. 1868 13.08.2018 - 29.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům Riegrova ul., Č. Budějovice 3 10.08.2018 - 27.08.2018 Oznámení Stavební úřad
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "MK Olešník" 10.08.2018 - 27.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "III/14613, MK Libín - Slavošovice" 10.08.2018 - 27.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice V. Volfa v Českých Budějovicích 10.08.2018 - 26.08.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnuti stavební povolení - Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko 10.08.2018 - 27.08.2018 Rozhodnutí Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.08.2018 - 15.09.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.08.2018 - 10.09.2018 Oznámení Státní instituce

Stránky