Úřední deska

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 23.10.2018 - 21.11.2018 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.10.2018 - 30.11.2018 Oznámení Státní instituce
ODaSH/ 8551-4/2018 ,,Přeložka silnic II/156 a II/157-4. Etapa, stavební část IIb" v k. ú. ČB 6, SO 103.1, SO 330.2- stavební povolení 23.10.2018 - 08.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 17451/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Roháče z Dubé, České Budějovice 23.10.2018 - 08.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Koněspřežky, České Budějovice 23.10.2018 - 08.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Lannova třída, České Budějovice 23.10.2018 - 09.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 23.10.2018 - 01.01.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / přeložka silnice II/156 Strážkovice / 23.10.2018 - 08.11.2018 Oznámení Stavební úřad
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby / elektronické komunikační sítě Pražské sídliště, ul. Průběžná / 23.10.2018 - 08.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností / Dobrá Voda, Linka VN Borovany / 23.10.2018 - 08.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení-trvalá úprava provozu na místní komunikaci-Plav 23.10.2018 - 07.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Hroznová 156/21, České Budějovice 23.10.2018 - 08.11.2018 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
oznámení o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy obec Adamov 22.10.2018 - 30.10.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v k. ú. České Budějovice 6 22.10.2018 - 01.12.2018 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
stanovení přechodné úpravy provozu - Pekárenská ul. (výkopové práce) 19.10.2018 - 03.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 17180/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Novohradská, České Budějovice 19.10.2018 - 04.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. C/46/2018 19.10.2018 - 21.11.2018 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - "II/145 v úseku Suchá-Tupesy, k.ú. Břehov" 19.10.2018 - 05.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení-přechodná úprava provozu na silnici III/15512, III/14610-k.ú. Lišov,Štěpánovice u Lišova 19.10.2018 - 02.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - "III/12227 před křiž. se sil. III/12236 k.ú. Dívčice" 19.10.2018 - 05.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním 18.10.2018 - 31.10.2018 Oznámení Magistrát města
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / bytový dům ul. F. Škoupa / 18.10.2018 - 05.11.2018 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - II/146 Hluboká nad Vltavou 18.10.2018 - 02.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh opatření obecné povahy - odstranění SDZ B 29, ul. Krátká, Včelná 18.10.2018 - 02.11.2018 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 13529/2018-Stanovení místní úpravy provozu, ulice Havlíčkova, České Budějovice 18.10.2018 - 03.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní, České Budějovice 18.10.2018 - 04.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fr. Šrámka, České Budějovice, lešení, stav. úpravy střechy 18.10.2018 - 03.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fr. Šrámka, České Budějovice, lešení, kontejner 18.10.2018 - 03.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Výstaviště, České Budějovice, plynovodní přípojka 18.10.2018 - 03.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení písemnosti - úpravy rodinného domu ul. Biskupská 18.10.2018 - 05.11.2018 Oznámení Stavební úřad
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 18.10.2018 - 28.11.2018 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 18.10.2018 - 28.11.2018 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb 18.10.2018 - 28.11.2018 Oznámení Státní instituce
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací - Lidická tř., L. M. Pařízka, Slunečná - Č. Budějovice 7 17.10.2018 - 02.11.2018 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice U Hřbitova v Českých Budějovicích, pokládka kabelu NN 17.10.2018 - 02.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Celní úřad pro Jihočeský kraj - oznámení o uložení písemnosti 17.10.2018 - 02.11.2018 Oznámení Státní instituce
Celní úřad pro Jihočeský kraj - oznámení o uložení písemnosti 17.10.2018 - 02.11.2018 Oznámení Státní instituce
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROHZHODNUTÍ - podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací - Pražské sídliště, Č. Budějovice 3 17.10.2018 - 02.11.2018 Oznámení Stavební úřad
ODSH 16812/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Vrchlického nábřeží, U Elektrárny, České Budějovice 16.10.2018 - 01.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 16766/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, sil. III/1555, III/158, účelová kmunikace u ZS Dynín 16.10.2018 - 01.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - ZTV Roudné 16.10.2018 - 01.11.2018 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům Srubec 16.10.2018 - 01.11.2018 Oznámení Stavební úřad
ODSH 17082/2018-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Čechova, České Budějovice 16.10.2018 - 01.11.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - Dobrá Voda u Českých Budějovic 16.10.2018 - 31.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrá Voda u Českých Budějovic 16.10.2018 - 31.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2018 - 03.11.2018 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2018 - 13.11.2018 Oznámení Státní instituce
Stavební povolení stavby vodních děl v rámci dálnice D3 0310/I Úsilné-Hodějovice 15.10.2018 - 30.10.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
16970/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu - B. Němcové - zřízení zastávek MIDIBUS 12.10.2018 - 28.10.2018 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Objekty vodních děl v rámci stavby „Dálnice D 3 0310 / I Úsilné - Hodějovice“ 12.10.2018 - 29.10.2018 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí

Stránky