Veřejné zakázky | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

  Veřejné zakázky

  Směrnice Rady města č. 1/2018 o postupu při zadávání veřejných zakázek je k dispozici ve formátu PDF.

  Veřejné zakázky

  Profil zadavatele - aktivní zakázky včetně archivu veřejných zakázek

  Zakázky malého rozsahu

  Zakázky malého rozsahu vyhlašované zřizovanými organizacemi města a zakázky do 200 tis. Kč vypisované odbory magistrátu města.

  Informace k elektronickému nástroji pro zadávání VZ

  Od 14.12.2015 dochází ke zpřístupnění elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města České Budějovice a jím zřizovaných příspěvkových organizací, po jeho upgradu (eGORDION verze 3.2 na eGORDION verze 3.3 - Tender arena). Tím se mění nejen způsob zobrazení na profilech zadavatele, ale i přístup ke stahovaným dokumentům.

  Dokumenty k dané zakázce je nyní možné stahovat z profilu zadavatele i bez přihlášení.

  Pokud chcete dostávat informace o nových dokumentech nebo přílohách dané zakázky, je třeba stáhnout alespoň jeden dokument zakázky jako přihlášený uživatel (pro přihlášení je potřeba nejprve provést registraci dodavatele na adrese: https://www.tenderarena.cz/registrace/dodavatel.jsf?typ=DODAVATEL).

  Pokud budete přistupovat na profil zadavatele bez přihlášení, nebude možné Vám zasílat informace o nových dokumentech a přílohách k dané zakázce (toto se týká i dodatečných informací k zadávacím podmínkám)!

  Všem dodavatelům proto doporučujeme, aby se i nadále k profilu zadavatele přihlašovali, a tím předešli nutnosti, hlídat si změny k dané zakázce na profilu zadavatele jeho neustálým sledováním.