Ochrana osobních údajů

V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

V rámci statutárního města České Budějovice (Magistrátu města České Budějovice, Městské policie České Budějovice) byl ustanoven dle čl. 37 a násl. tohoto nařízení:

Filip Glezl
Herešová & Růžička, advokáti
U průhonu 1589/13a
Holešovice, 170 00 Praha 7
e-mail: filip.glezl@advokat-hr.cz
tel.: +420 731 617 488

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 2. 10. 2018.