Analýza potenciálu Smart Cities města

Při zpracování Analýzy byly zpracovatelem osloveny a vyzvány ke spolupráci všechny odbory magistrátu města a zřizované organizace. Zástupci zpracovatele vedli jednání se zástupci odborů a řediteli zřizovaných organizací, pracovali se všemi vhodnými dokumenty, které sloužily jako podklad k vypracování dokumentu. Vypracování finální verze dokumentu podpořilo konání workshopů, na kterých byly shrnuty nejdůležitější cíle z pohledu vedení města v oblasti Smart City.

Analýza potenciálu Smart Cities města Česká Budějovice byla zpracována firmou M.C. Triton, spol. s.r.o.