O městě

České Budějovice jsou s téměř 95 tisíci obyvateli největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí a úřadů. Sídlí zde světoznámé firmy s dlouhou tradicí, například: Koh-i-noor Hardtmuth, a.s., Budějovický Budvar, n.p., dále největší jihočeská firma strojírenská Robert Bosch, s.r.o. nebo významná potravinářská firma Madeta, a.s. Město píše svou historii již od roku 1265, kdy ho založil český král Přemysl Otakara II. jako oporu své moci proti rozvětvenému a vlivnému šlechtickému klanu Vítkovců, neboli Pánů z Růže. 

Mezinárodní komise zvolila 30. června 2023 město České Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028.

Královské České Budějovice se představují.

Investiční a rozvojové záměry, strategické dokumenty.

Zřizované organizace a společnosti s účastí města.

Významní zástupci kulturního a sportovního odvětví ve městě.

Školská zařízení, akademická a vědecká sféra ve městě. 

Příroda ve městě a péče o životní prostředí.

Služby v oblasti sociální péče a zdravotnická zařízení.

Rozklikávací rozpočet města a schválené rozpočty příspěvkových organizací.

Krizové řízení města a složky integrovaného záchranného systému.

Nakládání s odpady, péče o veřejný prostor a zeleň, hlášení závad.

Informace a podnikatelské prostředí ve městě.

Information for foreigners

Mapový rozcestník města České Budějovice

 Tematicky rozdělené mapové kompozice v zájmových oblastech: město, doprava, volný čas a infrastruktura. 

Legendy a zajímavosti Českých Budějovic

Kámen s křížkem v dlažbě na náměstí Přemysla Otakara II.

Gastronomická delikatesa stánků rychlého občerstvení.

Pověst o mučícím nástroji v hradební věži. 

Pověst o žábě, která zapříčiní pád kostela.

Historické náměstí Přemysla Otakara II. 

Vyhlášená českobudějovická restaurace v Krajinské.