Hlášení závad - DejTip

Pomozte udělat naše město hezčím. Využívejte službu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. Dejte nám o nich vědět, ať je můžeme rychle odstranit. Nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace DejTip.

Děkujeme za vaši všímavost a pomoc při udržování a zvelebování našeho města.

V případě havárií, ohrožujících majetek či zdraví a vyžadujících okamžitý zásah, můžete pro urgentní hlášení využít také tato telefonní čísla:

  • pro veřejné osvětlení 800 055 555 (bezplatný dispečink DPMCB)
  • pro vodovody a kanalizaci 800 120 112 (bezplatná linka ČEVAK)
  • úklid chodníků a ulic 607 518 080 (stálý dispečink FCC České Budějovice, s.r.o.)
  • pro semafory 156 - stálou službu městské policie (informaci předá firmě SWARCO TRAFFIC CZ, která má semafory na starost)

Hlášení závad mobilem - DejTip

Pro nahlášení závad a nedostatků zjištěných občany na městském majetku (komunikacích, trávnících, osvětlení atd.) je určena mobilní aplikace „Hlášení závad – Dej Tip“, která umožní místo vyfotografovat, problém zařadit do příslušné kategorie a odeslat. Místo, včetně fotografie, popisu, umístění v mapě podle GPS souřadnic se zobrazí odpovědným pracovníkům, kteří následně provedou nápravu.

Aplikace je dostupná pro operační systémy Android, Windows, a iOS. Ke stažení je k dispozici na Obchod Play (pro Android), Windows Store (pro Windows) a App Store (pro iOS) pod názvem „Hlášení závad – Dej Tip“. Další informace o projektu je možné získat na webu www.dejtip.eu.