Doprava ve městě

Informace pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Možnosti dopravy ve městě - vlaky, autobusy, MHD, lodě, letiště

Městem prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Strategické a rozvojové projekty v oblasti organizace dopravy.

Investiční záměry  na území města v oblasti dopravní infrastruktury.

Dopravní omezení ve městě

 Přehledná mapa dopravních omezení plynoucí ze zásadních oprav a rekonstrukcí komunikací, mostů, modernizací křižovatek na území města.

Upozornění a uzavírky

Jednodenní uzavírka tř. Čsl. legií dne 30. 1. 2023.

Aktuálně: dodávka pitné vody je již obnovena.

Částečně uzavřena zůstává pozemní komunikace pro pokračující realizaci stavby dálnice D3.

Náměstí Přemysla Otakara II. bude úplně uzavřeno 5. prosince 2022 od 16.00 do 20.00 hodin.

Práce pokračují 4. etapou až do 22. prosince.

Stavební práce se týkají obnovy inženýrských sítí s opravou povrchu chodníku v Kněžské ulici v úseku mezi ulicemi Kanovnická a Karla IV.