Doprava ve městě

Informace pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Možnosti dopravy ve městě - vlaky, autobusy, MHD, lodě, letiště

Městem prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Strategické a rozvojové projekty v oblasti organizace dopravy.

Investiční záměry  na území města v oblasti dopravní infrastruktury.

Dopravní omezení ve městě

 Přehledná mapa dopravních omezení plynoucí ze zásadních oprav a rekonstrukcí komunikací, mostů, modernizací křižovatek na území města.

Upozornění a uzavírky

Upozornění pro řidiče na testovací režim systému.

Náměstí Přemysla Otakara II. bude úplně uzavřeno 5. prosince 2022 od 16.00 do 20.00 hodin.

Práce pokračují 3. etapou až do 3. prosince.

Rozsvícení vánočního stromu, přílet anděla a adventní neděle uzavřou řidičům náměstí Přemysla Otakara II.

Obslužnost bude zajištěna objízdnými trasami. 

Termín uzavírky je od 19. září do 7. října 2022.