Doprava ve městě

Informace pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Možnosti dopravy ve městě - vlaky, autobusy, MHD, lodě, letiště

Městem prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Strategické a rozvojové projekty v oblasti organizace dopravy.

Investiční záměry  na území města v oblasti dopravní infrastruktury.

Dopravní omezení ve městě

 Dopravní omezení a uzavírky na území města v přehledném mapovém prostředí.

Upozornění a uzavírky

Úplně uzavřena bude od 5. března do 28. června 2024.

Chovatelům se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti.

Není-li uvedeno jinak, provozní doba je od 9 do 14 hodin.

Uzavírka se týká ulic A. Trägera a H. Kvapilové.

Tradiční masopustní průvod vyjde od budovy Jihočeského divadla v úterý 13. února 2024 v 15.45 hodin.

Práce jsou v gesci Povodí Vltavy, státního podniku.