Doprava ve městě

Informace pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Možnosti dopravy ve městě - vlaky, autobusy, MHD, lodě, letiště

Městem prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Strategické a rozvojové projekty v oblasti organizace dopravy.

Investiční záměry  na území města v oblasti dopravní infrastruktury.

Dopravní omezení ve městě

 Přehledná mapa dopravních omezení plynoucí ze zásadních oprav a rekonstrukcí komunikací, mostů, modernizací křižovatek na území města.

Upozornění a uzavírky

Výhodnější technologický postup opravy zkrátí termín prací do 14. srpna 2022.

Úplná uzavírka platí od 20. do 27. července 2022.

Změny v centru začnou platit od pondělí 11. července.

Oprava chodníku na Husově třídě v úseku od ulic Branišovská po Kijevskou.