Údržba města

Správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města spadá do kompetence odboru správy veřejných statků. Do údržby města se mohou zapojit i jeho obyvatelé, a to upozorněním na nedostatky a závady na veřejných prostranstvích. Nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace DejTip. Pod tímto odborem probíhá rovněž květinová soutěž Rozkvetlé město, do které se každoročně zapojuje řada občanů Českých Budějovic.

Nakládání s odpady

Rozmístnění nádob komunálního odpadu.

Harmonogram svozu podle jednotlivých ulic.

Harmonogram svozu v roce 2024.

Služba usnadňující nakládání s odpadem.

Stabilní sběrné dvory na území města. 

Harmonogram instalace a provozu v roce 2024.

Rozmístění nádob na oleje a tuky.

Jde o odpady vykazující nebezpečné vlastnosti.

Velký průvodce tříděním odpadu.

Výše sazby a termíny splatnosti.

Postup pro splnění zákonných povinností.

Upozornění pro všechny původce odpadů k nakládání s nimi.

Veřejný prostor a městská zeleň

Práce probíhají podle údržbových plánů.

Péče o parky a zelené plochy je samozřejmost.

Zábor podléhá žádosti a je zpoplatněn.

Zvláštní užívání komunikací.

Omezení výskytu hlodavců ve městě.

Květinová soutěž pro obyvatele města. 

Místa, kde se hromadí nepořádek přestože je úklidovou firmou často likvidován.