Průkazy

Informace a náležitosti k vyřízení osobních dokladů, včetně technických průkazů k vozidlům, cestovních dokladů, řidičského oprávnění, rybářských a loveckých povolenek.

Pokyny k vydání průkazu.

Pokyny k vydání průkazu.

Průkazy evidence vozidel.

Pokyny k vydání dokladu.

Pokyny k vydání dokladu.

Pokyny k vydání dokladu.

Služba objednání na přepážky k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice umožní zvolit podle časových možností žadatele den a hodinu, kdy se na úřad dostaví k vyřízení svých záležitostí. Po provedení objednávky bude přidělen kód (PIN) s jehož pomocí později provede žadatel vyzvednutí lístku. Kód (PIN) je třeba pečlivě uschovat a při návštěvě úřadu jej zadat na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Poté bude vydán lístek pro přednostní obsloužení.