Praktický průvodce úřadem

Praktický průvodce provede občana úředními postupy, navede na nejčastěji vyhledávané informace. Napoví, jak a co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, rybářský a lovecký lístek.

Přihlášení, ukončení a zrušení trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel.

Registrační značky, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Uzavření sňatku, vystavení rodného a úmrtního listu, stejnopisy matričních dokladů.

Správní poplatky, poplatek ze psů, za odpad, z pobytu a další místní poplatky.

Oznámení a projednání, posudky a zprávy o přestupkových řízeních, uložené pokuty.

Povolení vjezdu, úpravy komunikací a dopravního značení, omezení provozu, zábor veřejného prostoru.

Komunální odpad a bioodpad, nádoby, jedlé tuky a oleje, sběrné dvory.

Pomoc v tíživých sociálních situacích, služby, ochrana dětí, poradenství, dávky a senioři.

Mateřské a základní školy ve městě, zápisy, přijetí dítěte do jeslí.

Oblasti podpořené dotačními programy.

Vyhledání a stažení formulářů.

Další důležité informace

Odbory, úřední deska, podatelna, vyhlášky a předpisy ad.

Aktuální úřední hodiny magistrátu města.

Vypsaná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

Výpisy z evidencí, veřejné sbírky, shromáždění občanů, parkování ve městě.

Pronájem bytu, nebytového prostoru, veřejných ploch, dispozice s pozemky ad.

Přehled nalezených věcí odevzdaných na magistrátu města.

Vyhledání městských vyhlášek a nařízení, předpisy magistrátu.

Informační nástroj úřadu.

Odběr denních aktualit, novinek z úřední desky a dalších informací.

S rezervací času na přepážce vyřídíte váš průkaz bez dlouhého čekání. 

Poskytuje výpisy z veřejných i neveřejných evidencí.

Poštovní adresa, telefonní spojení a další důležité informace.

Pro rodiče miminek narozených od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Nenašli jste, co jste potřebovali? Oznamte nám to prostřednictvím adresy webmaster@c-budejovice.cz, a my všechno doplníme nebo opravíme. Děkujeme, že nám pomáháte zdokonalit tuto novou službu občanům.