Volené orgány

Primátorka statutárního města České Budějovice.

Náměstci primátorky statutárního města České Budějovice.

Členové rady města, termíny, programy a výsledky zasedání, usnesení.

Členové zastupitelstva, termíny zasedání, online sledování, jednací řád.

Finanční a kontrolní výbor.

Komise rady města připravují podklady a doporučení pro rozhodnutí radních.

Uděluje zastupitelstvo města za významný počin nebo dílo.

Medaile Za statečnost a medaile Za zásluhy.

Chronologický přehled starostů a primátorů města České Budějovice.

Morální záštity, záštity s finančním příspěvkem.

Seniorský senát je poradním orgánem rady města, které předává své podněty formou usnesení.