Statutární město České Budějovice

Co se děje v Českých Budějovicích

Uzavírka v ulicích Z. Fibicha a Osiková
24. Březen 2023

Termín uzavírky potrvá od 29. 3. 2023 do 4. 6. 2023.

Oprava mostu v ulici U Černé věže, město Vás zve na veřejné projednání
24. Březen 2023

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 29. března od 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města na radnici.

ČT otevřela v Budějovicích nové regionální studio
23. Březen 2023

Sídlí ve 13. patře domu City Green Park v ulici F. A. Gerstnera.

Město podpoří profesionální i dobrovolné hasiče
23. Březen 2023

Návrh bude předložen na dubnovém zastupitelstvu ke schválení.

 Budějovice se opět připojí k Hodině Země, zhasnou radnici
22. Březen 2023

Stane se tak v sobotu 25. března 2023 v čase od 20.30 do 21.30 hodin.

Památkami roku jsou špýchar a kostel
22. Březen 2023

Jihočeským památkám se dostává příkladné péče.

Vše na jednom místě

Vypsaná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

Vyřízení osobních dokladů, trvalého pobytu, rybářských a loveckých lístků.

Záběry online kamer v centru města.

Struktura magistrátu včetně kontaktů a dalších informací.

Rezervační systém na přepážky.

Informační nástroj magistrátu.

Informace, zakázky malého rozsahu a profil zadavatele.

Poštovní adresa, telefonní spojení a další důležité informace.

Vybraná zařízení a areály provozované městem.

Možností trávení volného času, informace a zajímavosti.

Registrace, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Parkování pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Městské zastupitelstvo, rada města a další volené orgány.

Vybrané investiční a rozvojové záměry.

Informace a podnikatelské prostředí ve městě.

Přehled nalezených věcí odevzdaných na magistrátu města.

Zdroj informací o krajské metropoli.

Aktuality, nábor, kontakty, prevence.