Statutární město České Budějovice

Co se děje v Českých Budějovicích

Organizační informace k Indian Riders festu
6. Červen 2023

V sobotu 10. června 2023 bude od 11:00 do 14:30 hodin úplně uzavřeno náměstí Přemysla Otakara II.

8. Červen 2023

Primátorka Dagmar Škodová Parmová spolu se svým 1. náměstkem Petrem Marošem přivítala delegaci z partnerského Lince vedenou radním Michaelem Ramlem.

Vítejte u nás
8. Červen 2023

V prostorách Malé scény DK Metropol probíhá 13. ročník soutěže s mezinárodní účastí.

Národní sportovní hala bude stát před Výstavištěm
8. Červen 2023

Společný projekt státu, kraje a města by měl být dokončen v roce 2028.

Krizové centrum sídlí v ZŠ Nová
6. Červen 2023

Jeho služby jsou bezplatné.

Plynaři ukončili práce v ulici U Černé věže o dva dny dříve
6. Červen 2023

S vlastní obnovou mostu se začne podle harmonogramu v pátek 9. června.

Vše na jednom místě

Vypsaná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

Vyřízení osobních dokladů, trvalého pobytu, rybářských a loveckých lístků.

Záběry online kamer v centru města.

Struktura magistrátu včetně kontaktů a dalších informací.

Rezervační systém na přepážky.

Informační nástroj magistrátu.

Informace, zakázky malého rozsahu a profil zadavatele.

Poštovní adresa, telefonní spojení a další důležité informace.

Vybraná zařízení a areály provozované městem.

Možností trávení volného času, informace a zajímavosti.

Registrace, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Parkování pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Městské zastupitelstvo, rada města a další volené orgány.

Vybrané investiční a rozvojové záměry.

Informace a podnikatelské prostředí ve městě.

Přehled nalezených věcí odevzdaných na magistrátu města.

Zdroj informací o krajské metropoli.

Aktuality, nábor, kontakty, prevence.