Statutární město České Budějovice

Co se děje v Českých Budějovicích

Nově potvrzená ptačí chřipka na Starohaklovském rybníku
19. Únor 2024

Chovatelům se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti.

Budějovice slaví, staly se Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028
30. Červen 2023

Mezinárodní komise zvolila Budějovice Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028.

Do Evropského parlamentu se bude volit v létě, město hledá dobrovolníky
28. Únor 2024

Volby se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici U Elektrárny
27. Únor 2024

Úplně uzavřena bude od 5. března do 28. června 2024.

Vánoční soutěž lidi oslovila
27. Únor 2024

Hlavním smyslem bylo motivovat občany k tomu, aby se zapojili do vytvoření krásného prostředí ve veřejném prostoru.

Budějovická síť cyklostezek se bude dál rozšiřovat
23. Únor 2024

Nové komunikace pro pěší a cyklisty jsou ale připravovány i v dalších částech Budějovic.

Vše na jednom místě

Vypsaná výběrová řízení na obsazení volných pracovních pozic.

Vyřízení osobních dokladů, trvalého pobytu, rybářských a loveckých lístků.

Záběry online kamer v centru města.

Struktura magistrátu včetně kontaktů a dalších informací.

Rezervační systém na přepážky.

Informační nástroj magistrátu.

Informace, zakázky malého rozsahu a profil zadavatele.

Poštovní adresa, telefonní spojení a další důležité informace.

Vybraná zařízení a areály provozované městem.

Možností trávení volného času, informace a zajímavosti.

Registrace, změny v dokladech, dovozy, stavby a přestavby vozidel.

Parkování pro abonenty, rezidenty a návštěvníky města.

Městské zastupitelstvo, rada města a další volené orgány.

Vybrané investiční a rozvojové záměry.

Informace a podnikatelské prostředí ve městě.

Přehled nalezených věcí odevzdaných na magistrátu města.

Zdroj informací o krajské metropoli.

Aktuality, nábor, kontakty, prevence.