Krizové řízení

Rady a informace pro občany

Užitečné rady občanům týkající se ochrany člověka při mimořádných událostech.

Základní informace o krizovém řízení

Vymezení pojmů, orgány krizového řízení, krizové stavy a legislativa.

Zprávy z krizového řízení

Cvičná výstavba Mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží

Úsek krizového řízení

Pracoviště krizového řízení statutárního města České Budějovice je součástí odboru Kanceláře primátora.

Bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada ORP je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Krizový štáb

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací.

Krizová dokumentace

Důležité plány z hlediska krizového řízení a řešení mimořádných událostí.

Informace pro obce

Materiály použité při odborném školení starostů měst, městysů a obcí správního území ORP České Budějovice v oblasti krizového řízení a požární ochrany ve dnech 26. a 28. února 2019.

Varovné povodňové SMS

Služba je určena pro občany Českých Budějovic za účelem informování o překročení stavu hladin na vodních tocích na území města.