Magistrát

Kontakty

/ Kontaktní informace Magistrátu města České Budějovice, vyhledávání v telefonním seznamu. / Více

Aktuální úřední hodiny

/ Úřední hodiny magistrátu města. / Více

Praktický průvodce občana

/ Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Podatelna

/ Podatelna / Více

Tajemník magistrátu

/ Tajemník Magistrátu města České Budějovice plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním. / Více

Elektronická obsluha občana

/ Vážení občané, připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice / Více

Poskytování dotací z rozpočtu města

/ Poskytování dotací z rozpočtu města. / Více

Žádost o informace dle zákona 106/1999

/ Návod k podání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) / Více

Archiv poskytnutých informací

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Volná místa

/ Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic. / Více

Ztráty a nálezy

/ Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1. / Více

Hlášení závad

/ Pomozte nám udělat naše město hezčím. Využijte novou službu magistrátu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. / Více

Povinně zveřejňované informace

/ Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více

Ochrana osobních údajů

/ V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice

/ 21. červenec 2021 / Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v městské památkové rezervaci, mají možnost získat finanční příspěvek na jejich obnovu. / Více

Referent/ka na odd. sociálně-právní ochrany dětí na OSV.

/ 19. červenec 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.08.2021. / Více

Referent/ka na odd. OSPOD na úseku kuratela pro mládež na OSV.

/ 19. červenec 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.08.2021. / Více

Zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů

/ 02. červenec 2021 / Rada města České Budějovice schválila usnesení č. 724/2021 úpravu stávajícího Ceníku parkovacích zón České Budějovice (změna bodu č.4. a 6.3.) - zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů na parkovišti Dlouhá louka, s platností od 1.7.2021 / Více

Organizace školního roku 2021/2022

/ 01. červenec 2021 / / Více

Dotace - oblast památkové péče 2021

/ 28. červen 2021 / Vyhlášena nová výzva k podávání žádostí. / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2022-2023 - víceleté granty

/ 14. červen 2021 / Záměr, směrnice, pravidla, formuláře, přílohy. / Více

Aktualizace prázdninového provozu 2021

/ 27. duben 2021 / Aktualizace prázdninového provozu 2021 / Více

Poznávací a vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

/ 05. únor 2021 / Již známe výherce loňského ročníku soutěže! / Více

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

/ 21. leden 2021 / Dotační program pro vlastníky kulturních památek. / Více

Stránky

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 5. 2020.