Magistrát

Kontakty

/ Kontaktní informace Magistrátu města České Budějovice, vyhledávání v telefonním seznamu. / Více

Aktuální úřední hodiny

/ Úřední hodiny magistrátu města. / Více

Praktický průvodce občana - bludný kámen

/ Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Podatelna

/ Podatelna / Více

Tajemník magistrátu

/ Tajemník Magistrátu města České Budějovice plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním. / Více

Elektronická obsluha občana

/ Vážení občané, připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice / Více

Poskytování dotací z rozpočtu města

/ Poskytování dotací z rozpočtu města. / Více

Žádost o informace dle zákona 106/1999

/ Návod k podání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) / Více

Archiv poskytnutých informací

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Volná místa

/ Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic. / Více

Ztráty a nálezy

/ Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1. / Více

Hlášení závad

/ Pomozte nám udělat naše město hezčím. Využijte novou službu magistrátu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. / Více

Povinně zveřejňované informace

/ Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více

Ochrana osobních údajů

/ V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Referent oddělení rozpočtu finančního odboru

/ 02. březen 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 19.03.2021 / Více

Dotace - oblast památkové péče 2021

/ 01. březen 2021 / Dotace - oblast památkové péče 2021 / Více

Vedoucí ekonomického odd. na OŠT.

/ 01. březen 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 15.03.2021 / Více

Referent/ka odd. správy komunikací na odboru SVS

/ 01. březen 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 16.03.2021. / Více

Sociální pracovník na odd. sociální pomoci na OSV

/ 17. únor 2021 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 08.03.2021. / Více

Poznávací a vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

/ 05. únor 2021 / Již známe výherce loňského ročníku soutěže! / Více

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

/ 21. leden 2021 / Dotační program pro vlastníky kulturních památek. / Více

PRODLOUŽENÍ PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ NA ROK 2021

/ 11. leden 2021 / Na základě rozhodnutí vedení města z května 2020 došlo k prodloužení platnosti všech parkovacích oprávnění, platných v březnu a dubnu 2020 o dobu, po kterou byla pozastavena platnost Nařízení města o zpoplatnění vybraných úseků komunikací (tedy o 46 dní). Parkovacích oprávnění s původní dobou platnosti např. do 31.12.2020 tedy platí až do 15.2.2021. / Více

Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb.

/ 22. prosinec 2020 / Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 527/2020 Sb. / Více

Stránky

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 5. 2020.