Magistrát

Průvodce situacemi a postupy.

Informační nástroj úřadu.

Aktuální úřední hodiny pro veřejnost.

Přehled odborů úřadu.

Kontaktní údaje úřadu a vyhledávání kontaktů na pracovníky.

Místo pro podání písemností.

Zajištění termínu pro úřední jednání.

Informace občanům, CzechPOINT.

Vyhledání v dokumentech magistrátu.

Vedoucí úřadu, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu.

Informace dle vyhlášky 442/2006 Sb.

Žádosti o poskytnutí informací a přehled odpovědí.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Přehled smluv uzavřených městem České Budějovice.

Vyhledávání formulářů ke stažení.

Přehled nalezených věcí odevzdaných na magistrátu města.

Přehled vypsaných výběrových řízení na pracovní pozice na magistrátu města.

Poskytuje výpisy z veřejných i neveřejných evidencí.

Nahlaste nedostatky a závady na veřejných prostranstvích.

Oblasti podpořené dotačními programy.

Oznamování protiprávního jednání v souvislosti s pracovní činností.

Organizační řád

Organizační řád magistrátu města v dokumentech ke stažení ve formátu PDF.

Přihlášení k odběru denních aktualit, novinek z úřední desky a dalších informací.

Informace a podnikatelské prostředí ve městě.

Informace, profil zadavatele, Tender arena.

Informace o postupech při podávání žádostí v souvislosti se změnou legislativy v oblasti stavebního práva.