Magistrát

Kontakty

/ Kontaktní informace Magistrátu města České Budějovice, vyhledávání v telefonním seznamu. / Více

Úřední hodiny (v souladu s Usnesením vlády ČR č.994 ze dne 8.10.2020)

/ Úřední hodiny magistrátu města a rozšířené úřední hodiny odborů. / Více

Praktický průvodce občana - bludný kámen

/ Průvodce občana úřadem a pomoc při řešení životních situací. / Více

Podatelna

/ Podatelna / Více

Tajemník magistrátu

/ Tajemník Magistrátu města České Budějovice plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města České Budějovice. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním. / Více

Elektronická obsluha občana

/ Vážení občané, připravili jsme pro Vás novou službu objednávání k některým přepážkám Magistrátu města České Budějovice / Více

Poskytování dotací z rozpočtu města

/ Poskytování dotací z rozpočtu města. / Více

Žádost o informace dle zákona 106/1999

/ Návod k podání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) / Více

Archiv poskytnutých informací

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Volná místa

/ Informace o vypsaných výběrových řízeních na obsazení volných pracovních pozic. / Více

Ztráty a nálezy

/ Ve správním území města České Budějovice je agenda ztrát a nálezů zajišťována odborem vnitřních věcí magistrátu města na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1. / Více

Hlášení závad

/ Pomozte nám udělat naše město hezčím. Využijte novou službu magistrátu města, která Vám umožňuje rychle a pohodlně nahlásit nedostatky a závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či parcích. / Více

Povinně zveřejňované informace

/ Souhrn všech informací zveřejněných na základě vyhlášky 442/2006 Sb. / Více

Ochrana osobních údajů

/ V souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejňujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. / Více

Upozornění a uzavírky

/ Přehled důležitých upozornění zpravidla na přerušení dodávek vody či energií a na plánované a probíhající uzavírky ve městě. / Více

Aktuality

Systémový inženýr odd. rozvoje IS na OICT.

/ 16. listopad 2020 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 12.12.2020 / Více

Stavební technik na odd. město na SÚ.

/ 16. listopad 2020 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 14.12.2020. / Více

Sport

/ 12. listopad 2020 / Sport / Více

Územní plán města projedná zastupitelstvo

/ 06. listopad 2020 / Rada města přijala návrh zadání územního plánu Českých Budějovic. / Více

Dotační program v oblasti kultury na rok 2021

/ 30. říjen 2020 / Záměr, směrnice, pravidla, formuláře, přílohy. / Více

Dotace - kulturní oblast

/ 30. říjen 2020 / / Více

Plán zimní údržby komunikací 2020-2021

/ 21. říjen 2020 / Rada města schválila na jednání dne 19.10.2020 usnesením č. 1227/2020 „Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2020 – 2021“ / Více

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice

/ 21. říjen 2020 / Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice / Více

Stavební technik odd. vyvlastňovacího úřadu na SÚ

/ 16. říjen 2020 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 14.12.2020 / Více

Vyjádření - ředitelské volno 25.9.2020

/ 22. září 2020 / Vyjádření - ředitelské volno 25.9.2020 / Více

Stránky

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 12. 5. 2020.