Rozvoj města

České Budějovice jsou všestranně se rozvíjející metropolí jižních Čech. To dokládá řada naplňovaných koncepčních a strategických dokumentů, množství realizovaných projektů, otevřené a inovativní přístupy v řešení jednotlivých rozvojových oblastí a vynakládané investice do infrastruktury, služeb a veřejného prostoru. Na investiční akce odkazuje rovněž interaktivní mapa, která nabízí přehled nejdůležitějších uskutečněných, aktuálně realizovaných a zamýšlených staveb ve městě.

Investice města

Telematické řízení dopravy a monitoring bezpečnosti.

Výstavba nových chodeb a drobných přístaveb.

Zateplení objektu a provedení tzv. zelené střechy.

Výměna turbokompresoru v objektu dmychárny.

Nové zázemí a výcvikové prostory.

Parkovací dům s kapacitou 495 míst.

Kruhová křižovatka ulic Branišovská a M. Horákové.

Stavební úpravy vodovodního řadu na pravém břehu Dobrovodského potoka.

Projekt systému centrálního řízení dopravy.

Revitalizace parku v centru města.

Rozvojové projekty

Využití potenciálu dvou městem protékajících řek.

Projekt rozšíření bytového fondu města.

Rekonstrukce budovy a rozšíření kapacity.

Investice v oblasti dopravní infrastruktury.

Další možnosti trávení volného času v lokalitě 4 Dvory.

Regenerace centrálního prvku Pražského sídliště.

Zařízení na energetické využívání odpadu.

Protipovodňová ochrana

Koncepce protipovodňové ochrany pro město a celé území ORP České Budějovice.

Návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Strategické dokumenty

Koncepční dokument rozvoje města na období 2017 – 2027.

Koncepce uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě.

Centrální řízení dopravních systémů na území města.

Nová energie pro zelené město.

Energetická náročnost a potenciál úspor města.

Město se připravuje na předpokládané dopady změny klimatu.

Manuál pro podnikatele shrnuje zásady umisťování reklamy a způsob označování provozoven.

Základní městský dokument pro oblast kultury a kreativity na období 2023–2035.

Městský dokument pro oblast kultury a kreativity, akční plán na období 2023–2024.

Představení záměru zklidnění dopravy v centru města, vizualizace úprav.

Dokument zaměřený na pohybové aktivity, podporu rozvoje infrastruktury a činnosti sportovních subjektů.

Smart City

Identifikace inovativních technologických příležitostí.

Koncepční urbanistická studie města.

Strategie a vize "smart" budoucnosti města.

Participace občanů

Zapojení občanů do rozvoje města.

Zapojení občanů do výzdoby města.

Územní plánování

Využití území města a zásady jeho uspořádání. 

Informace o pořizování ÚP ČB, průběh pořizování, materiály a podklady.

Dotační prostředky v projektech města

Rozvoj území v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí.

Projekty pro území Českobudějovické aglomerace.

Prostředky krajského úřadu, státních fondů, nadací a ministerstev.

Prostředky zapojené z operačních programů EU.