Rozvoj města

České Budějovice jsou všestranně se rozvíjející metropolí jižních Čech. To dokládá řada naplňovaných koncepčních a strategických dokumentů, množství realizovaných projektů, otevřené a inovativní přístupy v řešení jednotlivých rozvojových oblastí a vynakládané investice do infrastruktury, služeb a veřejného prostoru. Na investiční akce odkazuje rovněž interaktivní mapa, která nabízí přehled nejdůležitějších uskutečněných, aktuálně realizovaných a zamýšlených staveb ve městě.

Investice města

Telematické řízení dopravy a monitoring bezpečnosti.

Výstavba nových chodeb a drobných přístaveb.

Zateplení objektu a provedení tzv. zelené střechy.

Nové zázemí a výcvikové prostory.

Parkovací dům s kapacitou 495 míst.

Revitalizace parku v centru města.

Obnova aeračních elementů na biologické lince č. II.

Po mostě přes Mlýnskou stoku řidiči neprojedou od 19.5. do 31.8.2023.

Rekonstrukce centrální části sídliště Vltava.

Rozvojové projekty

Využití potenciálu dvou městem protékajících řek.

Projekt rozšíření bytového fondu města.

Rekonstrukce budovy a rozšíření kapacity.

Investice v oblasti dopravní infrastruktury.

Další možnosti trávení volného času v lokalitě 4 Dvory.

Regenerace centrálního prvku Pražského sídliště.

Zařízení na energetické využívání odpadu.

Protipovodňová ochrana

Koncepce protipovodňové ochrany pro město a celé území ORP České Budějovice.

Návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích.

Nabídne až 500 parkovacích míst v několika patrech.  

Projekt na zatraktivnění levého břehu Vltavy.

Strategické dokumenty

Koncepční dokument rozvoje města na období 2017 – 2027.

Koncepce uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě.

Nová energie pro zelené město.

Energetická náročnost a potenciál úspor města.

Město se připravuje na předpokládané dopady změny klimatu.

Manuál pro podnikatele shrnuje zásady umisťování reklamy a způsob označování provozoven.

Základní městský dokument pro oblast kultury a kreativity na období 2023–2035.

Městský dokument pro oblast kultury a kreativity, akční plán na období 2023–2024.

Představení záměru zklidnění dopravy v centru města, vizualizace úprav.

Dokument zaměřený na pohybové aktivity, podporu rozvoje infrastruktury a činnosti sportovních subjektů.

Stanovuje podmínky a předpoklady pro zajišťování veřejné hromadné dopravy v letech 2022– 2026.

Smart City

Identifikace inovativních technologických příležitostí.

Koncepční urbanistická studie města.

Strategie a vize "smart" budoucnosti města.

Participace občanů

Zapojení občanů do rozvoje města.

Zapojení občanů do výzdoby města.

Územní plánování

Využití území města a zásady jeho uspořádání. 

Informace o pořizování ÚP ČB, průběh pořizování, materiály a podklady.

Dotační prostředky v projektech města

Rozvoj území v oblastech dopravy, vzdělávání a životního prostředí.

Projekty pro území Českobudějovické aglomerace.

Prostředky krajského úřadu, státních fondů, nadací a ministerstev.

Prostředky zapojené z operačních programů EU.