Autis Centrum rozšiřuje své služby

O to, aby byly spokojené děti s autismem i jejich rodiny, se stará českobudějovické Autis Centrum. Město ve spolupráci s centrem realizovalo přestavbu objektu na Plzeňské ulici. Ten nyní slouží dětem s autismem i jejich rodinám. V září letošního roku bude otevřen nový týdenní stacionář, který poskytne domov osmi novým dospělým klientům. Investiční akce města byla podpořena částečnou dotační podporou ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem je ulevit rodinám a dospělým klientům dát možnost osamostatnit se. „Služeb pro dospělé lidi s autismem je nedostatek a stacionář svým zaměřením bude jedním z prvních v regionu,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Ačkoliv podpora města částečně pokryje financování vybavení týdenního stacionáře, role dárců, ať už samotných lidí, firem nebo nadací, je zásadní. „Pečující rodiny se často nacházejí v naprosto beznadějné situaci. Věříme, že aktuální a palčivá problematika autismu a nedostatku vhodných pobytových služeb není lidem lhostejná a řadu z nich přiměje k podpoře našeho projektu,“ sdělila ředitelka Autis Centra Milena Urbanová.

Organizaci, která v současnosti poskytuje služby bezmála 120 klientům, podporuje řada osobností, firem a jednotlivců.

 

Fotozdroj: Autis Centrum

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 27. 5. 2022.