Azylový dům Filia funguje díky podpoře města i kraje už čtvrtstoletí

Pomocnou ruku ženám a matkám s dětmi v tíživé životní situaci poskytuje už 25 let organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p. o. Obvykle jde o ženy v bytové nouzi, které nemají stálou práci a často jsou zadlužené.

Pracovníci Azylového domu Filia se snaží klientky naučit základním sociálním dovednostem, které jsou potřebné v běžném životě k udržení práce a bydlení, a tím je zapojit do normálního života. Uživatelky si část pobytu hradí samy. Provozní náklady zařízení jsou dotovány z vícezdrojového financování, například městem a krajem.

„Osud někdy drsně zamíchá kartami a člověk se dostane až na samé dno. Situaci ale samozřejmě musí nějak řešit i s ohledem na děti. V tomto kontextu je důležité vědět, že tady máme spolehlivý systém koordinované a účinné pomoci. Ten může fungovat, jen pokud bude kromě nabízené pomoci také opravdová snaha člověka se z této situace dostat,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 20. 1. 2023.