Bambifest přivítal dětské návštěvníky už podvaadvacáté

Dva dny plné zábavy opět nabízí areál u sportovní haly. Tradiční akce, kterou pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., představí ve dnech 13.-14. května aktivity pro volný čas, včetně nabídky kroužků, táborů, pódiových vystoupení či zajímavých soutěží. Hlavním smyslem akce je snaha o to, aby se pozornost veřejnosti zaměřila na činnost spolků a organizací, které se zabývají mimoškolní výchovou nejmladší generace.

Slavnostního zahájení se zúčastnil poslanec Šimon Heller, za Jihočeský kraj dorazil vedoucí oddělení pro děti a mládež Martin Sláma, za město přijal pozvání náměstek primátora Tomáš Chovanec. Ten ocenil přínos takovéto akce nejen pro českobudějovické děti, ale pro děti z celého kraje. „Sám si vybavuji své dětství spojené s Junákem, skautingem a trampováním a všem dětem bych přál stejně pěkné zážitky a vzpomínky. Nabídka volnočasových zájmových aktivit je opravdu pestrá a je z čeho vybírat a přeji všem dětem, ať je to baví a naplňuje,“ dodává náměstek.

Bambifest se koná pod záštitou primátora a za finanční podpory města České Budějovice.

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 13. 5. 2022.