Bazalka rozšíří své zázemí

Nový domov pro dospělé zdravotně postižené klienty Bazalky bude stát v Novém Vrátě, konkrétně v Hlinské ulici. „Bude tam deset samostatných bezbariérových pokojů a celodenně zajištěn kvalifikovaný personál. Trvalá péče v rodinné atmosféře je myslím dobrý základ k integraci do běžné společnosti,“ uvedl radní Viktor Vojtko s tím, že hlavním důvodem rozšíření kapacity bydlení je poskytovat sociální služby rodinám s dětmi, které chodily do Bazalky a už vyrostly. „Mají tak perspektivu zajištění dostatečné kvality života i v dospělosti. Je to velmi záslužný projekt a osobně velmi oceňuji, že se do něj Bazalka pouští v této řekněme stavebně turbulentní a nesnadné době. Držím jim palce, aby vše vyšlo podle představ,“ dodává radní Viktor Vojtko.

Na vybudování Domova byly poskytnuty dotace z Evropské unie. Výběrové řízení vyhrála společnost Dolmen – CB, která má projekt dokončit na jaře 2023.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal.