Budějovice rozdělí v příštím roce mezi pořadatele kulturních akcí rekordní peníze

Zastupitelstvo města schválilo začátkem prosince program poprvé vypisovaných víceletých grantů v oblasti kultury. Celkem 3,9 mil. v příštích dvou letech putuje v rámci dvou výzev k celkem jedenácti žadatelům. Jsou mezi nimi tradiční i nové akce, část podpory směřuje do celoroční činnosti nezávislých kulturních institucí a souborů. Od začátku prosince mohou také pořadatelé kulturních akcí podávat žádosti o finanční podporu svých projektů v rámci standardního jednoletého dotačního programu. V něm nabízí město pro příští rok celkem doposud rekordních 10 milionů korun (v roce 2020 celkem 6 mil. korun). Termín pro podávání žádostí o jednoleté granty je do 5. ledna 2022.

„Jde o významný posun v podpoře kultury ve městě. Věříme, že navýšení finanční podpory bude impulsem pro rozvoj tradičních akcí i přispěje ke vzniku i těch zcela nových. Jedná se zároveň o jeden ze základních pilířů kandidatury na Evropské hlavní město kultury, do které chceme zapojit co nejširší kulturní veřejnost. Jedině ve vzájemné spolupráci máme šanci na úspěch,“ komentuje kroky českobudějovické radnice první náměstek primátora Juraj Thoma. 

Radnice zdůvodňuje navýšení dotační podpory v oblasti kultury i připravovanou kandidaturou na titul Evropské hlavní město kultury. V rámci kandidatury připravuje město ještě speciální výzvy s celkovou alokací 1,5 milionu korun. Jednotlivé výzvy jsou zaměřeny na posílení evropského rozměru projektů, zlepšení spolupráce na lokální i přeshraniční úrovni, na podporu kulturního vzdělávání a budování kapacit místních kulturních aktérů. Zájemci budou moci podat vždy maximálně jednu žádost v rámci každé výzvy. O podporu z této grantové výzvy se ale mohou ucházet i projekty a aktivity, které již byly podpořeny v rámci jiného grantového programu z rozpočtu města České Budějovice. Termín pro podání žádostí bude navazovat na výzvy předchozí, podávat přihlášky bude možné od 15. ledna až do 7. února. Ještě předtím se 6. ledna uskuteční seminář pro všechny potenciální žadatele. Na seminář pak v průběhu ledna navážou odborné workshopy zaměřené jak na další rozvoj a inovace stávajících projektů, tak na vznik nových projektových záměrů. České Budějovice se na kandidaturu připravují již od května tohoto roku, kdy záměr schválilo zastupitelstvo města a svou podporu vyjádřil také Jihočeský kraj. V současnosti probíhají intenzivní činnosti na přípravě kandidátské přihlášky. Tu bude město podávat do prvního kola hodnocení v září roku 2022 a hodnotit ji bude následně mezinárodní komise.