V Budějovicích byla pokřtěna unikátní kniha Poznatky a zážitky z Francie

Slavnostní křest knihy Karla Hansy „Poznatky a zážitky z Francie“ se konal v sobotu 16. října 2021 v nové budově Jihočeské vědecké knihovny. Výjimečné akce se zúčastnil velvyslanec Francie v České republice J. E. Alexis Dutertre a starosta města Lorient Fabrice Loher. Za město pak 1. náměstek primátora Juraj Thoma a náměstek Ivo Moravec.

S návrhem na vydání unikátní publikace přišla Jihočeská knihovna a město jej rádo podpořilo. Partnerství s francouzským Lorientem má uzavřené už od roku 1997. Českobudějovický autor Karel Hansa v letech 1949 – 1950 zpracoval rukopis ze svých vzpomínek na cesty po Bretani v roce 1927, kde se věnuje právě Lorientu. Rukopis obohacený o unikátní fotografie byl dosud uložen v Jihočeské vědecké knihovně a zatím nikdy nevyšel tiskem. V roce 2018 nalezla rukopis v archivu Jihočeské vědecké knihovny PhDr. Zuzana Hájková a začala tak cesta k jejímu vydání.

Cestovatel a spisovatel Karel Hansa se narodil 25. 11. 1890 ve Vídni, zemřel 4. 6. 1967 v Praze. Dětství prožil v Českých Budějovicích. Podnikl řadu cest na Blízký východ, Jugoslávie a na Podkarpatskou Rus, ze kterých čerpal pro svou spisovatelskou práci.  V letech 1949-1950 pracoval na rukopisu svých vzpomínek na cestu po Francii. Jedná se o strojopis „Poznatky a zážitky z Francie, s mnoha obrázky vlastních a původních fotografií“. Větší část tohoto rukopisu je věnována cestě po Bretani z roku 1927, především se zde autor věnuje svému pobytu ve městě Lorient, a je doplněn řadou unikátních fotografií. Popis scén z běžného života a fotografická dokumentace jsou unikátní - i  pro město Lorient, které bylo na konci druhé světové války téměř srovnáno se zemí. Hansovy fotografie jsou tak v mnohých případech jedinečnou památkou na předválečné město.

Bretaňské město Lorient je od roku 1997 partnerským městem Českých Budějovic. Toto partnerství se projevilo především v roce 2002, kdy Budějovice zasáhly ničivé povodně a kdy mohli místní občané ocenit nezištnou pomoc, která byla iniciována v Lorientu. Jednalo se o finanční sbírku na rekonstrukci lávky pro pěší v Suchém Vrbném. I Jihočeská vědecká knihovna, citelně zasažená povodněmi, získala dar více než 200 francouzských knih do svého fondu.

Nyní se naskytla možnost svým způsobem poděkovat městu Lorient a jeho občanům vydáním knihy českého cestovatele a spisovatele Karla Hansy, který svými vzpomínkami a fotoaparátem zachytil město v jeho předválečné podobě, jež většina tamních zná snad jen prostřednictvím vzpomínek pamětníků.

 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 16. 10. 2021.