Bytový dům 4 Dvory

České Budějovice jsou městem, kde se dobře žije – aby se tu však dobře žilo i nadále, musí město nabízet dostatek příležitostí k bydlení. Proto se rozhodlo zvětšit svůj bytový fond a rozšířit tak nabídku nájemního bydlení. Nový blok bytových domů ve Čtyřech Dvorech s kapacitou 150 až 180 bytů se stane vzorem, jak by měla vypadat další bytová výstavba nově vznikajícího centra levobřežní části Českých Budějovic na místě bývalého vojenského cvičiště.

Řešené území

Čtyři Dvory - plocha ohraničená ulicemi E. Rošického, Poručíka Vondráčka, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana. 

Předpokládané termíny

2020 - soutěž o návrh
2021 - 2024 - projektová příprava


Vítězný návrh architektonické soutěže.

Rozvojové projekty v lokalitě 4 Dvory.

Výstava vítězných architektonických návrhů v květnu 2021.

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 1. 12. 2022.