Byty zvláštního určení upřesňují cílovou skupinu

Od 1. ledna 2024 vstoupil v platnost dodatek č. 1 k Pravidlům pro přenechání bytů v majetku statutárního města České Budějovice do nájmu.

Jedna z nejdůležitějších změn se týká kategorie Bytů zvláštního určení, kde bylo zrušeno označení „byty v domě s pečovatelskou službou“ a současně došlo k upřesnění cílové skupiny, pro kterou je tato kategorie bytů určena.

„Zjednodušeně řešeno, byty zvláštního určení jsou určeny fyzickým osobám, které jsou příjemci invalidního nebo starobního důchodu, mají zdravotní omezení, ale jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a mohou vést poměrně samostatný život. Jsou upřednostňováni žadatelé, kteří využívají nebo budou využívat externí pečovatelskou službu. Všechny skutečnosti uvedené v žádosti o tento byt je nutné doložit, konkrétně například příjem za 12 měsíců zpětně, vyjádření lékaře, popis stávající bytové situace žadatele, průkaz ZTP a smlouvu o poskytování sociálních služeb,“ říká náměstek primátorky Tomáš Bouzek.

Vše potřebné k pronájmu bytů v majetku města ČB naleznete www.sdcb.cz

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 31. 1. 2024.