Část čtyřicátá devátá

 

Když Josef II. nastoupil r. 1780 na trůn, pustil se do reformování státu. Nejvýznamnější dvě reformy přišly už v r. 1781 – zrušení nevolnictví a povolení alespoň částečné náboženské svobody. Josef II. nechal zrušit také kláštery – ponechal pouze ty, které se zabývaly výchovou mládeže nebo ošetřováním nemocných. V Českých Budějovicích došlo i na dominikány a kapucíny.

Mniši odešli, budovy klášterů však zůstaly a byly využity. V našem městě totiž církevní instituce nejen zanikaly. Právě za Josefovy vlády se České Budějovice staly sídlem nově zřízeného biskupství a středem nové diecéze. Zdejší biskupství bylo zřízeno papežskou bulou z 20. 9. 1785, správa diecéze byla zahájena 1. lednem 1786. Prvním biskupem se stal bývalý olomoucký kanovník Jan Prokop Schaffgotsch.

Budova nového biskupství byla adaptována z piaristické koleje, která byla přestěhována do bývalého kláštera dominikánů. Budova bývalého kláštera byla svěřena biskupovi jako kněžský dům. Na počátku 19. století v něm byl zřízen kněžský seminář.

Josefinské rušení klášterů mělo i svou stinnou stránku: Velmi necitlivě se zacházelo s jejich kulturním bohatstvím. Když byl v našem městě zrušen špitální kostel sv. Václava, bylo jeho vybavení prodáno v dražbě. Byly mezi ním i dva oltářní obrazy z r. 1670, jejichž autorem byl Karel Škréta.

Reformou prošla i správa města, a to na základě dekretu z 9. července 1787. Nový magistrát tvořili purkmistr a pět radních. Byli placeni státem a byli voleni. Prvním takto zvoleným purkmistrem byl František Daublebský ze Sternecku. Město, které spravoval, se utěšeně rozrůstalo, začalo pronikat i za hradby. Na Mariánském náměstí byla zřízena střelnice místních ostrostřelců. V místech dnešní Pražské třídy, Rudolfovské třídy a dalších ulic stály jen skupiny stavení nebo jednotlivé usedlosti mezi zahradami. Rozvoj těchto čtvrtí začal hlavně v 19. století. Konjunkturu zato prožíval staroměstský hřbitov poté, co Josef II. zakázal pohřby ve městě.

Ve městě vládla malovýroba. Přesto se zde nalezly i větší podniky: v r. 1795 byl založen měšťanský pivovar, dnešní Samson.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/

Foto zdroj:  http://www.ucivo.wz.cz/panovnici2.html