Část čtyřicátá druhá

 

Kromě uvedených majetků a práv získaly České Budějovice od císaře i další výsadu, kterou byla tzv. salva guardia – osvobození od stálých vojenských posádek. Tato výsada však byla v případech potřeby porušována.

Vážné starosti vzbuzovala i hospodářská situace města a celé země po r. 1620. Ferdinand II. pronajal naše mincovnictví skupině podnikatelů v čele s místodržícím Karlem z Lichtenštejna, Albrechtem z Valdštejna, známým finančníkem Janem de Witte, dále Janem Oldřichem z Eggenberka a židem Jakubem Baševi. Tohoto posledně jmenovaného poznali Budějovičtí osobně, když se zde zdržoval v prosinci 1621. Tehdy zde vzbudil nelibost skupováním jakostních mincí a jejich výměnou za znehodnocené. Hned na jaře 1622 toto společenstvo zakázalo oběh starých hodnotných mincí a místo nich zaplavilo národ mincemi nevídaných hodnot a především velmi špatné jakosti. Když v prosinci 1623 tato éra tzv. dlouhé mince skončila státním bankrotem, byl náš národ finančně zruinován, zato zisky členů společenstva šly do milionů.

V případě našeho města je třeba vzít v úvahu zadluženost, vyvolanou velikými výdaji na obranu. Z tohoto důvodu muselo město odprodat některé nově získané statky. To se týkalo např. statku Koroseky, který byl v r. 1636 prodán Janu Antonínu z Eggenberka. Tíživá hospodářská situace byla také asi hlavním důvodem, proč zde nebylo zřízeno biskupství, jak se o tom uvažovalo v r. 1630. Skutečnost, že v r. 1637 odpustil Ferdinand III. Budějovickým daně, nasvědčuje, že město bylo ve finanční krizi a panovník by se daní stejně sotva dočkal.

Biskupství tedy zatím zřízeno nebylo, ale náboženství mělo stále zelenou. Samozřejmě pouze katolické. A protože opatrnosti nezbývá, „vizitýroval“ v r. 1629 představený kapucínů zdejší domy. Nalezl a zabavil totiž řadu knih, které byly řazeny mezi libri prohibiti – knihy zakázané. Dne 2. května 1629 byly všechny tzv. kacířské knihy večer sneseny na náměstí a slavnostně spáleny. Doba temna se ohlašovala…

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/tricetileta-valka