Část čtyřicátá osmá

 

Za vlády Marie Terezie představovaly České Budějovice město s velkým pozemkovým majetkem a s velkým procentem řemeslníků. V r. 1751 došlo k významné organizační změně, totiž reorganizaci krajů. Dosavadní kraj Bechyňský byl rozdělen na Táborský a Budějovický. Naše město se tedy stalo sídlem kraje, který měřil 77 mil čtverečních a měl 212.540 obyvatel. Nejpodstatnější změnou bylo, že v čele krajů stáli hejtmani jmenovaní panovnicí a byli odpovědní přímo jí. (Prvním hejtmanem zdejšího kraje byl Václav Karvinský z Karviné.)

V r. 1765 následovala reforma soudnictví. Našemu městu zůstal zachován hrdelní soud, který měl v jižních Čechách už jen Tábor a Písek. V r. 1773 následovalo zrušení řádu jezuitů, o rok později uzákonění povinné školní docházky. V našem městě se o rozvoj školství zasloužili hlavně kněží řádu piaristů.

Určité zlepšení zaznamenala za vlády Marie Terezie doprava. Staré silnice se rozšiřovaly a zpevňovaly, budovaly se i nové. V r. 1753 byla nově vyměřena silnice z Lince přes České Budějovice do Prahy.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://www.ucivo.wz.cz/panovnici2.html