Část čtyřicátá první

 

Události, které dnes chápeme jako významné mezníky v dějinách, dosti často tak nepřipadaly těm, kdo je prožívali. Jak tyto události prožívali obyvatelé našeho města? Porážka českého vojska na Bílé hoře byla vlastně vítězstvím jejich strany, ale ani Budějovickým v r. 1620 nebylo do smíchu. Epidemie v r. 1619 si vyžádala značné množství obětí, měšťané byli vyčerpáni častými průtahy vojsk, jejich zásobováním a vůbec nuceným soužitím s nimi.

Díky tomu, že České Budějovice zůstaly na straně císařských, se mohly přiživit na konfiskacích majetku potrestaných účastníků povstání. Když byl v r. 1623 odsouzen Chval Kunáš z Machovic k ztrátě dvou třetin majetku, získaly České Budějovice Dubné. Listinou z 10. prosince 1620 postoupil Ferdinand II. našemu městu Rudolfov, který klesl sice poněkud na úroveň poddanské vsi, ale jeho obyvatelé byli postaveni na roveň obyvatelům budějovických předměstí – nemuseli robotovat, ale museli přislíbit poslušnost našemu městu.

Spolu s Rudolfovem získaly České Budějovice i povinnost pokračovat v důlní činnosti. Z tohoto důvodu byly osvobozeny od daně z prodeje piva a vína (později i od komorní dávky), aby ušetřené peníze mohly použít k obnovení důlní činnosti. Doly byly zavaleny a zatopeny a trvalo ještě dlouhou řadu let, než se Rudolfov vzpamatoval aspoň z nejhoršího. České Budějovice se tedy zatím spokojily s tím, že od r. 1620 byly horním městem. S obnovou těžby zatím nijak nepospíchaly.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/rudolfov

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/hornictvi