Část čtyřicátá šestá

 

Mimo jiné kalamity rozvrátila třicetiletá válka i naši kulturu. Větší část inteligence emigrovala a ti, kdo zůstali, neměli vlastně pro koho tvořit, protože český lid měl po válce docela jiné starosti. Naše školství udělalo obrovský krok zpět. Do nenávratna zmizelo 16. století, kdy i do malých měst byli dosazování absolventi vysoké školy. Po třicetileté válce na venkově stačil vysloužilý voják, který uměl trochu číst a psát. Ve městech nebylo o mnoho lépe.

O školství v našem městě v 17. století se zachovalo nemnoho dokladů. Jsou známa jména některých učitelů (Daniel Janovský, Tomáš K. Bach, František Polster, Mathes Polster, Jan Vojtěch Zvíkovský, Mikuláš Herman, Bernard Schäffler).

Existovaly celkem tři školy – latinská, německá a česká (na předměstí). V r. 1677 učil na každé z nich jeden učitel. Učitel stál v té době na velmi nízkém stupni společenského žebříčku, daleko za obecním písařem nebo varhaníkem. Vzdělání byla nadřazena víra, proto byl učitel podřízený knězi, všechny tři zdejší školy existovaly při kostelích. Dá se říct, že školství v našem městě pozdvihli až piaristé.

Pokračovala stavba farního kostela sv. Mikuláše. Dne 3. srpna 1670 vysvětil chrám pražský arcibiskup, příštího dne sem byly přeneseny ostatky sv. Auratiana, které z Říma přivezl provinciál řádu kapucínů.

Od barokní víry byl jen krůček k pověrčivosti. V r. 1671 byla z našeho města vymrskána Bentzauerova dcera pro podezření z čarodějnictví. Baroko si potrpělo na zázraky. Zázračné obrazy, zázračné ostatky svatých, zázračné účinky léčivých ostatků.

Pro péči o zdraví obyvatel města bylo však asi významnější, že se v r. 1677 připomíná další lékárna ve městě. Stála na západní straně náměstí a byla zvána U Černého medvěda. V letech 1679-1680 postihla střední Evropu velmi silná morová epidemie. Počet obětí v Čechách dosáhl několika desítek tisíc.

České Budějovice jako vrchnost si nemohly stěžovat – jejich panství se utěšeně rozrůstalo. V r. 1687 byly přikoupeny Homole, Planá a Černý Dub, r. 1692 získali Budějovičtí Ostrolovský Újezd, v r. 1728 Olešnici a o osm let později Doubravici. Tím bylo v podstatě českobudějovické panství uzavřeno.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/skolstvi

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/lekarny