Část čtyřicátá třetí

 

Po bitvě na Bílé hoře se vojenské operace přenesly z Čech hlavně do Německa, o plném klidu u nás však nelze hovořit. Vypukávají povstání poddaných, s nimiž nová vrchnost nemá slitování a které se hlavně jezuité pokoušejí pokatoličtit. Tato povstání zachvátila většinou východní a střední Čechy. V jižních Čechách bylo klidněji, ale ne zcela.

V r. 1626 silně vystrašilo jihočeské feudály povstání podaných a měšťanů v Horních Rakousích. Povstalci pronikali až na naše území. Vystrašená šlechta a duchovenstvo hledali útočiště v našem městě.

Válka se do Čech vrátila v r. 1631. P vítězství Švédů u Breitenfeldu vypukly vážné obavy, že dojde ke vpádu k nám. Obavy se rychle staly skutečností, i když místo Švédů k nám vtrhli Sasové. Bez větších problémů obsadili 15. listopadu Prahu.

České Budějovice znovu stouply v ceně. Vzápětí po bitvě u Breitenfeldu zde byla provedena kontrola stavu opevnění a zásob potravin a munice. Současně byla městská rada upozorněna, že v případě ohrožení Prahy zde budou uloženy korunovační klenoty. Ohrožení Prahy popohánělo úřady ke spěchu, takže už 7. listopadu sem dorazil velký konvoj z Prahy, který kromě korunovačních klenotů přivezl i některé části svatovítského pokladu a zemské desky. Byly uloženy ve zdejším kostele, kde je dnem i nocí střežili zdejší měšťané.

Především však do našeho města přesídlily zemské úřady včetně nejvyššího – místodržitelství. V našem městě nejenže úřadovali nejvyšší zemští úředníci, v lednu 1632 zde byl konán další sněm, který se zabýval otázkami obrany země a financemi.

Korunovační klenoty si v našem městě pobyly až do roku 1633, kdy byly 7. září odvezeny zpět do Prahy. Už v červnu 1634 k nám znovu vtrhli Sasové a Švédové a obsadili celé severní Čechy. Prahu sice tentokrát nedobyli, ale město bylo ohroženo natolik, že místodržící rozhodli o novém stěhování do Českých Budějovic. Tak se zdejší chrám sv. Mikuláše stal v červenci 1634 podruhé (a naposled) útulkem našich korunovačních klenotů.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/korunovacni-klenoty

Foto zdroj: www.c-budejovice.cz