Část devátá

 

Město se zdárně rozvíjelo, a to pod dozorem samotného krále. Je doloženo, že v létě r. 1265 zde Přemysl Otakar II. přebýval. Tehdy zde totiž pečetil listinu pro klášter v rakouském Melku. Zahájil tak dlouhou řadu návštěv v našem městě.

Přemysl Otakar II. vyřešil i otázku, který řád bude uveden do právě zakládaného kláštera. Byli to dominikáni, řád hlavně kazatelský, a proto vhodný do města. Jejich prvním převorem byl P. Jindřich Librasius. Když r. 1281 zemřel, byl pohřben v klášterním kostele.

Tehdy byl už mrtev i lokátor Českých Budějovic – rytíř Hirzo, bývalý purkrabí na Zvíkově. Zemřel r. 1275 a jeho náhrobek se kupodivu zachoval. Stojí v boční lodi klášterního kostela ve Zlaté Koruně. J. Kuthan o Hirzovi napsal: „Jeho velkorysosti vděčí České Budějovice za to, že jádro města se vyvinulo v průběhu staletí v přirozené centrum jižních Čech.“

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/hirzo