Část druhá

 

České Budějovice však nepatří mezi města, která se mohou pochlubit tím, že jejich historie sahá až do pravěku. Bažinatý kraj na soutoku Vltavy, Malše a několika menších toků však k osídlení moc nelákal. Ačkoli se nedá říct, že by tato oblast byla liduprázdná. Touto kotlinou vícekrát prošly lovecké tlupy. To dokazují např. i nálezy čepelek z Mladého, z ulice U Tří lvů i nález z koupaliště U bagru. Čepelka tam nalezená pochází ze střední doby kamenné (mezolit). Mladší je motyčka nalezená v Mladém. Byla vyrobena asi před 4000 lety před naším letopočtem.

Větší hustotu osídlení zaznamenalo Českobudějovicko až v době bronzové. V průběhu 20. století bylo odkryto několik nálezů z té doby – roku 1908 byly v Suchém Vrbném nalezeny měděné hřivny. Asi 240 kusů vážilo rekordních 46 kg. Hřivny byly nalezeny roku 1955 v Mladém, roku 1964 bylo při stavbě ČSAO nalezeno dalších 50 kusů. Tento nález byl pozoruhodný tím, že se zachoval i konopný provázek, jímž se hřivny svazovaly po pěti kusech.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.