Část dvacátá devátá

 

Václav IV. si byl vědom významu našeho města, které sám znal: Byl zde v r. 1378 ještě se svým otcem. V r. 1384 osvobodil České Budějovice od všech daní a poplatků na dobu pěti let, v únoru 1390 udělil městu právo vybírat nové poplatky od cizích kupců a takto získané peníze použít na zlepšení silnic a zejména městského opevnění. Budějovičtí k tomu měli pádný důvod – schylovalo se totiž k vážnému střetnutí v zemi.

Už v dubnu 1393 prchal přes naše město do Říma pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Brzy nato vyvrcholil spor mezi Václavem IV. a českou šlechtou. České Budějovice zůstávají věrné králi, intenzivně zdokonalují opevnění a udržují styky i s jinými městy, zejména Prahou. Od června se v našem městě shromažďují vojska krále a jeho spojenců a vydatně plení statky pánů z Růže a z Hradce. Nakonec byla 30. července v blízkosti našeho města podepsána smlouva mezi oběma stranami. Král se vrátil ze zajetí v Rakousku a už 1. srpna byl uvítán v našem městě, které mu také poskytlo větší částku peněz. Tato půjčka byla odepisována z městské berně. Ostatně ani Václav IV. nebyl nevděčný a v témž roce osvobodil České Budějovice na pět let od všech platů královské pokladně.

Královým vysvobozením však ještě klid v zemi nenastal. R. 1395 Jindřich z Rožmberka dobyl Vodňany a oblehl České Budějovice. Českobudějovičtí se ubránili a už r. 1396 jim král prodloužil osvobození od platů na další dva roky. Další osvobození následovala v letech 1401 a 1404 – zde se král zřekl všech poplatků na osm let. A to nebyly malé peníze, uvážíme-li, že jen úrok činil ročně 200 kop grošů (podle B. Janouška).

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/

Foto zdroj: http://www.ucivo.wz.cz/panovnici2.html