Část dvacátá pátá

 

Ve středověku psali různí písaři název našeho města různě. To platí hlavně o jeho poněmčené formě, která se objevuje jako Budwes, Budweys, Budwis, Budyweis atd. Ve 14. století, kdy čeština proniká i do úředních písemností, se setkáváme s prostým označením Budějovice. (Poprvé v r. 1388.) Rozšiřující slovo „České“ se objevuje až v listině z r. 1425.

Ve druhé polovině 14. století se také poprvé objevují názvy ulic. Některé jsou snadno čitelné: Např. taková vicus Stradonicensis je Rožnovská ulice (dnes ul. Dr. J. Stejskala), jasná je i Česká ulice – vicus Bohemicalis (připomínaná v r. 1381). Dnešní Plachého ulice se podle tržiště vepřů nazývala prostě Sviní. Už ve 14. století se objevuje i název Kněžská ulice. Domy v ulicích ovšem nebyly číslované a označovaly se podle majitele, podle polohy nebo podle domovního zařízení.

V 15. století se objevují i názvy čtvrtí. České Budějovice měly čtyři:

- Paczawerova čtvrť zabírala jižní část města,

- Rychtářova (později Prundlinova) čtvrť sahala od severní strany Radniční ulice, zabírala západní stranu náměstí a západní stranu dnešní Krajinské třídy. Tato čtvrť byla nejhustěji osídlená s převahou chudších řemeslníků.

- Dratlinova čtvrť (později Píseckého) zabírala prostor od východní strany Krajinské třídy přes severní stranu náměstí po západní stranu ulice U Černé věže.

- Weissova čtvrť se prostírala od jižní strany ulice U Černé věže až po dnešní třídu Karla IV. Její osou byla Kněžská ulice. Tato čtvrť zabírala i východní stranu náměstí.

V okolí města se především nalézala řada dvorů. Některé z nich jsou velmi starého data. To platí zejména o Voříškově a Zachariášově dvoře. První z nich se objevuje už ve 13. století jako Vítkův dvůr (Vitconis curia), v r. 1389 je uváděn jako Stetnhof. Jméno Voříškův dvůr nese teprve něco přes sto let.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/ulice-dr-stejskala

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/casti-mesta

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/dvory

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/ulice-u-cerne-veze

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/ulice-karla-iv