Část dvacátá první

České Budějovice byly na počátku 14. století městem sice ještě zdaleka ne dostavěným ani zastavěným, ale vlastním přičiněním a díky přízni panovníků se měly čile k světu.
Intenzivně pokračovala stavební činnost. Po neblahé zkušenosti z r. 1279 bylo přednostně budováno opevnění a zdá se, že počátkem 14. století bylo alespoň v hrubých rysech hotovo. Pro toto tvrzení hovoří skutečnost, že žádný z pokusů o dobytí města ve 14. století už nebyl úspěšný.
Město sevřela vysoká kamenná hradba. Její síla dosahovala přes 150 cm a výška byla asi 7 m. Byla zpevněna baštami a věžemi. Z opevnění města sed dodnes zachovala bohužel jen velmi malá část. Nejlépe se zachovala část opevnění na jižní straně města, kde je možné spatřit mezi věží zvanou Železná panna a Otakarovou věží původní vnitřní hradbu. Kromě ní chránila město před prvním náporem ještě vnější hradba, také zvaná parkánová podle prostoru mezi vnější a vnitřní hradbou. Byl široký asi 10 m a z něho se mj. vcházelo do katovny. Otakarova věž, jejíž vysoká špičatá střecha vyčnívá z bývalé biskupské zahrady, je nejstarší a ze zachovaných věží a jedinou, která ještě pamatuje 13. století. Věže Železná panna a Rabenštejnská vznikly až ve 2. polovině 14. století.
Vnitřní hradba měla celkem 28 věží a bašt rozmanité podoby. Byly mezi nimi stavby kruhové, kvadratické, víceúhlové, a dokonce klínovité. Také vnější hradby měly půlkruhovité bašty otevřené dovnitř.
Město bylo přístupné jen třemi branami: Vídeňskou, Lineckou a Pražskou. Vídeňská brána (zvaná taky Svinenská) stála až do r. 1845 při ústí dnešní ulice Karla IV. do náměstí 1. máje. O rok dříve byla zbořena brána Linecká. Její mohutná stavba, doplněná padacím mostem, stála na konci ulice doktora Stejskala. Až v r. 1867 byla demolována Pražská brána (dříve také zvaná Písecká), která uzavírala dnešní Krajinskou třídu. Kromě těchto bran zde byly ještě dvě branky zajišťující přístup k vodě – jedna za radnicí, druhá mezi klášterním kostelem a Předním mlýnem při ústí Hroznové ulice (tzv. Rybářská brána).

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.
http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/brany
Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/opevneni-mesta