Část dvanáctá

 

Prozatím byla řeč o založení města, jeho výstavbě a jeho osudech v prvních letech po založení. Podívejme se nyní na obyvatele města a jejich správu a samosprávu.

Zdá se, že od samého založení města zde žili příslušníci obou národů – Češi a Němci. Češi, kterých bylo méně, tíhli k sobě a není náhodou, že brzy – už v r. 1381 – je připomínána Česká ulice. Příslušníci obou národů žili zpočátku zřejmě ve shodě. Spojovala je věrnost králi a nenávist k Vítkovcům. V prostředí stálého ohrožení si obyvatelé města nemohli dovolit nesváry; vztahy mezi oběma národy se začaly vyhrocovat až později.

České Budějovice byly městem královským, nikoli však sídelním. Královým zástupcem ve městě byl městský rychtář. První historicky doložený se jmenoval Klaric. Ve zdejším archivu je uložena listina datována 28. 8. 1296, kterou král Václav II. ustanovil kutnohorského mincmistra Klarice dědičným rychtářem v Českých Budějovicích.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/rychtarsky-urad