Část padesátá devátá

 

Tvář města měnil i rozvoj průmyslu, který ale zatím nebyl nijak překotný. Kolem r. 1870 zde stále byly jen dva velké podniky: Továrna na kameninu a tužky bratří Hardtmuthů a Pollakova sirkárna.

Rychlejšímu rozvoji průmyslu bránila technická zaostalost, problémy s dopravou a především nedostatkem surovin, zejména uhlí a železa. V širokém kruhu kolem města se těžil lignit (kolem Čtyř Dvorů, Litvínovic, Šindlových Dvorů, Korosek, Kamenného Újezda a Mydlovar). Kolem Úsilného, Libniče a Kolného se těžil antracit. Zdejší průmysl byl navíc postižen hospodářskou krizí v r. 1873. Nejhůře na ni doplatila zdejší parketárna, která zanikla.

I za těchto ne zvláště příznivých podmínek vznikaly nové průmyslové podniky. V r. 1872 byla v našem městě založena továrna na výrobu tabáku. Výrobu zahájila v březnu 1872 v uprázdněné budově bývalého pivovaru (v místech kavárny Savoy). Po Sedlci u Kutné Hory a Jáchymově zahájila výrobu třetí továrna na výrobu tabáku v Čechách. Za první rok zde bylo podle údajů V. Vondry vyrobeno 6,5 milionu doutníků. Brzy se však ukázalo, že objekty bývalého pivovaru jsou nevyhovující. Proto byla v letech 1875-1876 postavena poblíž nádraží nová budova. V r. 1876 zde byla zahájena výroba, která kromě doutníků a dýmkového tabáku zahrnovala i jednu specialitu: výrobu tabákového výtažku k hubení mšic. Zdejší „tabáčka“ se mohla pochlubit, že je jeho monopolním výrobcem v rámci celého Rakouska-Uherska.

Tabáková továrna se od ostatních zdejších podniků lišila v několika směrech. Zaměstnanci továrny, mezi nimiž bylo skoro 90% žen, měli nárok na důchod. Jelikož se jednalo o erární (státní) podnik, neprojevoval se tu národnostní útlak. Měl navíc tu výhodu, že se nemusel obávat krize. Rychle se tedy vyvinul ve velký podnik. V r. 1893 tabáková továrna zaměstnávala 1292 dělníků a byla co do počtu zaměstnanců největším podnikem v našem městě.

V r. 1872 zde byl založen další průmyslový podnik – cukrovar. Roky 1872-73 však byly velmi neúrodné, a tak se už v r. 1876 dostal cukrovar do dražby. Lépe se dařilo továrně na impregnování dřeva, která byla v r. 1874 zřízena za nádražím. Začaly se zprůmyslňovat i Čtyři Dvory. Vznikla zde továrna bratří Sattlerů. Vyráběla hlavně sporáky, dlaždice a obklady. R. 1860 vznikla v našem městě další tiskárna.

Velkým sociálním problémem právě pro jižní Čechy bylo vystěhovalectví. Ročně odtud odcházely stovky lidí, kteří zde nesehnali obživu nebo kteří doufali, že si jinde polepší. Cílem většiny z nich byly USA, existovaly i případy vystěhování do Ruska nebo do Jižní Ameriky. Budivoj uvádí, že se za jediný březnový týden v r. 1870 vystěhovalo z Vodňanska do Ameriky 200 lidí.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/tabakova-tovarna