Část první

   

Na světě existuje jistě mnoho černých věží, někde mají i Černou věž, ale snad žádná se nestala tak výrazným symbolem města jako ta zdejší pro České Budějovice. Město, které pod ní vyrostlo, má dlouhou a zajímavou historii.

V Českých Budějovicích vyrostlo v českém prostředí město, kde od počátku žila většina Němců. I když se v 15. století dost počeštilo, přesto zůstalo věrné katolické víře a králi. Když se prakticky celé jižní Čechy přihlásily ke kalichu, Českých Budějovic se to netýkalo. Ani v době odboje národa proti Habsburkům neporušili obyvatelé města svoji věrnost panovníkovi.

Je zajímavé sledovat, jak se zde český živel v 19. století hlásil o svá práva. Jména zdejšího vlasteneckého biskupa J. V. Jirsíka a JUDr. A. Zátky byla pojmem v celé zemi. Z našeho města pocházel i Vojtěch Lanna, podnikatel velkého formátu, a řada dalších osobností. Také v dějinách výtvarného umění mají České Budějovice své místo stejně jako v dějinách průmyslu a – díky koněspřežce – i v dějinách dopravy.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.