Část šedesátá čtvrtá

 

První světová válka začala v našem městě netypicky pro české poměry – nadšenou manifestací a projevy uvědomělé bojechtivosti. Nebyla to ovšem česká záležitost. 28. července 1914 uspořádalo asi 200 studentů a výrostků pochod městem.

30. června se sešlo obecní zastupitelství k mimořádné schůzi. Starosta Taschek samozřejmě odsoudil atentát. V den pohřbu obětí atentátu byly v Českých Budějovicích zavřeny všechny obchody, vyzváněly všechny zvony. A následovala mobilizace a odvody. Z Českých Budějovic jako první odjely na frontu některé prapory 91. pluku a 24. dělostřelecký pluk. Byly urychleně zřizovány vojenské lazarety.

Rakouské úřady počítaly s nespokojeností v naší zemi. Proto hned na počátku války byla prakticky zakázána spolková činnost a zastaveno vydávání pokrokového listu. Následkem odvodů nastal i v našem městě citelný nedostatek mužů. Např. jen z českého akciového pivovaru jich bylo odvedeno skoro 100.  Naše město mělo také i téměř katastrofální nedostatek strážníků.

Bojovnému nadšení moc nepřidaly ani seznamy zdejších raněných a padlých na bojištích. Zprávy o padlých z novin postupně zmizely, aby nepodlamovaly morálku obyvatelstva. Veřejnost byla vyzývána, aby nic neposílala vojákům, o které je údajně vzorně postaráno. Monarchie však nebyla na dlouhou vůbec připravena. Hned v létě vypukla nákupní horečka a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. V průběhu roku 1914 stouply ceny potravin o 100%.

Ještě v r. 1914 přibylo do našeho města na 200 uprchlíků z Haliče. Na veřejných místech se začaly objevovat pokladničky Červeného kříže. Omezena byla železniční civilní doprava, rychlíky byly zrušeny úplně, na všech tratích z našeho města jezdily denně jen dva osobní vlaky tam a zpět.

Byla omezována i výroba v továrnách, s výjimkou těch, které přešly na válečnou výrobu.

Hospodářská situace se rychle horšila. V r. 1915 činily ceny potravin už 400% cen v r. 1913. Byly zavedeny potravinové lístky, zároveň byly sníženy už tak chudé příděly.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/prvni-svetova-valka

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/cesi-a-nemci