Část sedmnáctá

 

Bohatí obchodníci tvořili majetkovou špičku obyvatel města, velkou většinu však tvořili řemeslníci. Ve středověku bývali soustředěni po ulicích, což v některých městech dodnes ukazují jejich názvy. Už zhruba sto let po založení města je v Českých Budějovicích doloženo přes 50 různých řemeslných odvětví. Převahu měla odvětví potravinářská; mezi nimi byli také největší boháči. Jednalo se vesměs o řezníky nebo o mlynáře.

Ve městě pracovala dlouhá řada dalších řemeslníků – ševců, koželuhů, kloboučníků, truhlářů, tesařů a bednářů. Už v r. 1344 jsou uváděni soukeníci, kteří pracovali i pro export. Je celkem málo známé, že ve středověku mělo budějovické sukno hlavně v Rakousích dobré jméno. Alespoň v lineckém sazebníku z r. 1461 je řazeno spolu s plzeňským hned na druhé místo za vyhlášeným suknem jindřichohradeckým.

Řemeslníci se podle svých oborů sdružovali v cechy. Tyto organizace bděly nad jakostí produkce, nad cenami a mzdami a měly i úkoly humanitární (péče o vdovy a sirotky po mistrech apod.). Příslušníci méně početných řemesel se často spojovali do jednoho cechu. Tak např. v našem městě se cínaři spojili do jednoho cechu se zbrojíři a zvonaři.

Z celkem 87 majitelů domů na „rynku“ jen 14 vykazovalo majetek nad 50 hřiven. Největším boháčem vůbec byl Němec Stephlin Weiss, který vykazoval majetek vy výši 121 hřiven. Mezi nejbohatšími měšťany jsou uváděni i nesporní Češi Jakub Brníř a Martin Valcha, takže se nedá tvrdit, že zdejší patriciát tvořili výlučně Němci. Každé středověké město mělo i svou početnou chudinu. Tvořili ji nádeníci, služebnictvo, hokynáři, vetešníci, početní žebráci a lehké ženy.

České Budějovice v době předhusitské byly městem převážně řemeslnickým. Zemědělci se soustřeďovali do okolí města. Tato skutečnost – spolu s tím, že většinu obyvatelstva tvořili Němci – měla rozhodující význam na postoj města v době husitské revoluce.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/remesla-a-zivnosti

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/cechy