Část šestá

 

„Známo budiž všechněm věřícím Kristovým jak přítomným tak budoucím v tento list nahlížejícím, že já Hirczo, rytíř krále českého, purkrabí na Zvíkově, na místě a jménem pána svého, krále českého, pozemek jsem dal bratřím řádu kazatelského, příhodný ku zbudování kláštera a jeho dílen na místě, kde nové město vystavěno býti má u Budějovic, v majetku svrchu řečeného pána svého krále, vedle toku řek Vltavy a Malše, také část louky, která se rozkládá vedle svrchu řečeného soutoku řek, ke vzdělání zahrady téhož kláštera a pro uvarování pychu některých lidí úskočných a pro lepší zachování pokoje téhož kláštera. Stalo se léta Páně tisícího dvoustého šedesátého pátého, 10. března, za pána mého Otakara, pátého krále českého.“

V listině vystupuje jako mluvčí Hirczo. Jako králův služebník provedl v r. 1265 založení města, byl jeho lokátorem. Zakládání města v bažinatém terénu nebylo snadnou záležitostí a Hirczo musel mít s sebou početný zástup pracovníků. Prvním úkolem bylo nepochybně odvodnění oblasti. Ne zvlášť pevný terén musel být brán v potaz vícekrát i později. Město založené „na zeleném drnu“ vzniklo podle velkorysého plánu. Vzniklo město hodné jména královský, skutečná metropole jižních Čech.

I sám král pečoval o nově zakládané město. Už asi před r. 1265 získal od Čéče jeho Budivojovice, kterým se postupně začalo říkat Staré město, a připojil je k Budějovicům.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://www.visitceskebudejovice.cz/, Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.