Část třicátá osmá

 

České Budějovice na počátku 17. století představovaly velké a zámožné město. Sláva stříbrných dolů už sice téměř pohasla, město však mělo dostatek jiných příjmů. Patřilo mezi ně rybniční hospodaření, které se úspěšně rozšiřovalo. V letech 1548-52 byl vybudován rybník u Českého Vrbného, další přibyl v letech 1579-80 u Haklových Dvorů. Ve městě se úspěšně rozvíjela řemesla.

Město bylo národnostně smíšené, žili zde vedle sebe Češi i Němci. V 17. století však český příliv do města začíná slábnout. Je to důsledek toho, že šlechta stále důrazněji prosazovala opatření proti útěku poddaných. Dvojjazyčnost města si vyžádala i dva písaře. Patřili mezi nejdůležitější úředníky ve městě. Ve městě fungovali spíše jako právníci, na méně důležité písařské práce měli pomocníky. Podle údaje z roku 1636 měl písař stálý roční plat 100 kop a k tomu řadu příjmů z různých dalších úkonů. Ze zdejších písařů, nástupců Jana Petříka z Benešova, vynikl Jan Striál z Pomnouše, který byl i literárně činný. Na počátku 17. století byl českým písařem Simeon Plachý z Třebnice. Ten se zapsal do osudů našeho města hlavně svou násilnou smrtí za vpádu Pasovských v roce 1611.

Tato krvavá epizoda našich dějin byla tragédií dokonce i pro císaře Rudolfa II., kterého stála trůn. Její kořeny sahají až do roku 1609, kdy Rudolf podepsal tzv. Rudolfův Majestát. Touto listinou byla zaručena náboženská svoboda nejen šlechtě a měšťanům, ale dokonce i poddaným. Rudolf se však s touto ve své době vzácnou náboženskou tolerancí nehodlal smířit, proto požádal o pomoc svého bratrance, pasovského biskupa arcivévodu Leopolda. 30. ledna 1611 stálo asi 8000 Pasovských před branami města. Českobudějovičtí by je měli vítat jako ochránce katolické víry, ale současně je provázela pověst hrdlořezů a loupežníků, takže je čekaly pevně zavřené brány. Použili však lstí a bez boje se dostali do města.

Jižní Čechy zbavil Pasovských Petr Vok z Rožmberka, který obětoval rodinný stříbrný poklad. České Budějovice a jižní Čechy se mohly začít vzpamatovávat.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://www.ucivo.wz.cz/panovnici2.html