Část třicátá pátá

 

V 16. století představovaly České Budějovice důležité hospodářské centrum. Poměrná stabilita výdělků zdejších řemeslníků i nádeníků měla za následek klid ve městě. Zatímco v jiných částech Čech se pod vlivem německé selské války bouřili poddaní a vypukávaly vzpoury chudiny, v našem městě ani jeho okolí nemáme zpráv o sociálním vření.

Město bohatlo a rozrůstal se i jeho pozemkový majetek. To se projevilo i na jeho vzhledu. Poslední ještě v jádře gotickou stavbou byla budova městské zbrojnice z let 1531-32. Její charakteristický stupňovitý štít s kamennými hlavami se tyčí vedle klášterního kostela. Ke slovu však přišla renesance. V r. 1555 byla postavena nová radnice, její vzhled známe zčásti ze starých rytin. Měla vysoký stupňovitý štít a masivní čtverhrannou věž na rohu. Podle rytiny z r. 1641 byly na této věži hodinové ciferníky. Jejím stavitelem byl pravděpodobně Hans Spatz, který zde tehdy pracoval na stavbě Černé věže. Jeho dílem byla snad i budova masných krámů v r. 1554. Zatímco radnice byla v 18. století prakticky zcela přestavěna, masné krámy si přes všechny pozdější přestavby zachovaly dodnes svůj původní vzhled. V r. 1151 byla přestavěna Rabenštejnská věž.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/masne-kramy

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/radnice