Část třicátá první

 

Hospodářské vyčerpání země a únava z dlouholetých válek vykonaly své: Dříve nesmiřitelní nepřátelé začínají k sobě hledat cestu. V Českých Budějovicích můžeme už od r. 1433 sledovat snahy o uzavření příměří s husity. V r. 1434 – ještě před bitvou u Lipan – byly obnoveny právní styky se Starým Městem pražským. Kolem r. 1436 končí i činnost zdejšího vojenského bratrstva.

České Budějovice přežily husitskou revoluci bez větší újmy. Škody byly spíše nepřímé: Řemesla ani obchod se nemohly rozvíjet jako v dobách míru. Město si z nich hledělo pomoci jednak důslednějším vymáháním všech poplatků a úroků, jednak hledáním nových zdrojů zisku. Patřilo mezi ně např. zakládání rybníků, které se zde ve větší míře rozvíjí právě kolem poloviny 15. století.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/mestske-rybnikarstvi