Část třicátá sedmá

 

Dějiny našeho města byly vždy součástí dějin celého státu, České Budějovice prožívaly i události celostátního významu. Velkou událostí byla vždy návštěva panovníka. Ferdinand I. zde pobýval několikrát. Přímo monumentální uvítání zde očekávalo 1. září 1562 Ferdinandova syna Maxmiliána II., když se tehdy ubíral s manželkou z Lince ke korunovaci do Prahy. Město uvítalo i jeho syna a nástupce Rudolfa II.

Byly ovšem i okamžiky méně slavnostní. V 90. letech se znovu rozhořela válka s Turky. K tomu připočtěme spory se sousedy. Zatímco spory s tradičním soupeřem – s Rožmberky – už hodně ztratily na intenzitě, rozhořel se spor s Malovci z Malovic.

Toto však byly zanedbatelné detaily ve srovnání s jediným kratičkým slovem – mor. Nejhorší epidemie prožilo naše město v letech 1495 a 1521. Město mělo svého lékaře. V letech 1560-1578 zde působil Matouš Cervus, rodák z Jáchymova. Po něm zde působil belgický rodák Filip Fauchelius de Paux, který byl současně lékařem pánů z Hradce. Kromě lékaře mělo město i svého lékárníka. První zmínka o něm je z roku 1507, kdy zemřel lékárník Jan. Jeho nástupce „Apothecarius“ Petr vyráběl prášek proti moru. Dalším známým lékárníkem byl Adam Střelec, kolem roku 1617 vlastnil lékárnu na jižní straně náměstí zámožný Jiří Seifferheldt, který léčil i arcivévodu Maxmiliána. V téže době je mezi konšely uváděn i Jan Hemerus, lékárník a majitel domu v ulici u Karla IV. Byla to tedy už druhá lékárna ve městě.

Kromě válek a nemocí se všichni obyvatelé měst i vesnici děsili ještě jednoho nebezpečí – požárů. Těch nebylo ušetřeno ani naše město. V r. 1500 vyhořela Kněžská ulice, roku 1526 shořelo předměstí před Svinenskou branou, v roce 1549 několik domů v dnešní Plachého ulici. Větší požár vznikl v domě Řehoře Bartlma na náměstí. Tehdy shořela část města a silně poškozen byl i klášter. Ještě hůře bylo v roce 1597, kdy požár, který vypukl v dnešní ulici U Černé věže, strávil 75 domů. Skutečně katastrofální požár postihl naše město až v bouřlivém 17. století.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/epidemie

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/pozary