Parkování karavanů a obytných přívěsů

Zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů

(změna bodu č. 4. a 6.3.)

Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č. 2/2019, v platném znění schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 724/2021 ze dne 21. 6. 2021, platný od 1. 7. 2021.

 • Provozovatel není při výkonu této činnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. osobou povinnou k dani (DPH).
 • Ceník parkovacích zón odráží rozhodnutí města, že veškeré parkování v rámci „Parkovacích zón“ bude provázáno s konkrétní registrační značkou vozidla.
 • Pro parkování rezidentů a abonentů je použit termín „elektronické parkovací oprávnění“, které vzniká při registraci rezidenta / abonenta / rezidenta - vlastníka nemovitosti do systému pomocí dálkového přístupu přes web nebo osobně na kontaktních místech.
 • Veškeré návštěvnické parkování je taktéž spojeno se zadáváním registračních značek do informačního systému pomocí parkovacích automatů nebo virtuálních parkovacích hodin.

 

4. Parkování karavanů, obytných přívěsů, nákladních automobilů, autobusů a nákladních souprav

Pokud jsou karavany, obytné přívěsy, nákladní vozidla a autobusy odstavovány na parkovištích, která jsou zařazená do sítě místních komunikací, je přípustné jejich zpoplatnění podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Toto parkování je přípustné pouze na parkovištích, označených příslušným dopravním značením, a to na dobu max. 24 hodin (např. Dlouhá louka – Karavan, obytný přívěs, nákladní automobil či autobus NA + BUS, nákladní souprava - NS (TIR), Sportovní hala – BUS, Dukelská, Muzeum – BUS, příp. další).

 • Maximální ceny pro karavany a obytné přívěsy: u soupravy s obytným přívěsem se zadává pouze RZ přívěsu. 20,- Kč/hod. (nebo 0,80 EUR/hod.), max. 150,- Kč/24 hod. (nebo 6,00 EUR/24 hod.).
 • Maximální ceny pro nákladní vozidla a autobusy o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t: 50,- Kč/hod. (nebo 2,00 EUR/hod.), max. 200,- Kč/12 hod. (nebo 8,00 EUR/12 hod.).
 • Maximální ceny pro nákladní soupravy o celkové hmotnosti vyšší než 12 t: 100,- Kč/hod. (nebo 4,00 EUR/hod.), max. 400,- Kč/12 hod. (nebo 16,00 EUR/12 hod.).
 • Pro konkrétní parkoviště, kde bude stání nákladních automobilů, autobusů a nákladních souprav povoleno, bude stanovena konkrétní sazba a provozní doba.
Druh vozidla Minimum 60 min do 4 hodin do 12 hodin do 24 hodin Poznámka

Karavan,

obytný přívěs

20 Kč 50 Kč 100 Kč 150 Kč U soupravy s obytným přívěsem se zadává pouze RZ přívěsu
Nákladní automobil nad 3,5 t, autobus 50 Kč 100 Kč 200 Kč x  
Nákladní souprava nad 12 t 100 Kč 200 Kč 400 Kč x  

 

 

6.3. Provozní doba záchytných parkovišť P+G a P+R

Provozní dobu parkovišť P+G lze upravovat stejně jako provozní dobu parkovacích zón. V parkovacích zónách se placené návštěvnické parkování předpokládá pouze krátkodobé a střednědobé. Parkování na parkovištích P+G / P+R je dlouhodobého charakteru (max. 24 hod.).

Provozní doba parkovišť P+G / P+R je 24h denně, 7 dní v týdnu, parkoviště má charakter zabezpečené parkovací plochy. V pracovní dny budou parkoviště využívána převážně zaměstnanci a návštěvníky centra města, o víkendech budou mít parkoviště charakter záchytných parkovišť pro turisty a víkendové návštěvníky města. Doba placeného parkování v rámci záchytných parkovišť je prodloužena oproti parkovacím zónám.

Provozní doba parkovišť P+G a P+R:
 • Po – Ne od 0:00 do 24:00 hod.
Doba placeného parkování:
 • Po - Pá od 6:00 do 20:00 hod.

(s výjimkou státních svátků).

Parkoviště pro karavan, obytný přívěs, NA + BUS, NS:
 • Po - Ne od 0:00 do 24:00 hod.

(Dlouhá louka, Dukelská – Muzeum, Sportovní hala)

 

 

 

 

 

 

Doba placeného parkování může být změněna na základě zjištěného využití záchytných parkovišť. Konkrétní doba zpoplatnění bude uvedena na dopravním značení a informačních panelech každého parkoviště.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 24. 8. 2022.